Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Preiskava tatvine v domu starejših občanov v Novem mestu

Anonimni pobudnik nas je seznanil z dogodkom, ko je vodstvo doma starejših občanov v Novem mestu od zaposlenih zahtevalo, da se slečejo do spodnjega perila, in jih nato pregledalo z namenom, da ugotovijo, kdo naj bi enemu od stanovalcev ukradel 20 evrov. Dogodek je bil tudi medijsko odmeven.

Direktorico doma smo prosili za seznanitev s podrobnim potekom in okoliščinami tega dogodka ter ukrepanjem v zvezi z njim. Posebej nas je zanimalo, kdo je odredil ta pregled, kako in na kateri pravni podlagi. Zanimalo nas je še, zakaj so se za preiskavo tatvine odločili sami in je niso prepustili za to pristojnim organom ter ali je to običajna praksa v domu.

Direktorica nas je seznanila, da je dogodek nastal kot trenutni odziv odgovornih sodelavk na njihovo nemoč pri razjasnitvah kraj pri stanovalcih doma. Čedalje pogosteje se je dogajalo, da so stanovalcem izginjali predmeti in manjše vsote denarja, kar je nehote metalo sum na vse zaposlene. Ti so že dalj časa zahtevali in prosili, da se storilcu pride na sled. Večkrat so zaprosili za pomoč policijo, vendar storilca v nobenem primeru niso mogli ugotoviti. Ker gre za manjše vrednosti, bi morali prijave vlagati stanovalci sami, ki pa zaradi svojega zdravstvenega stanja ali starosti to težko storijo. Tako je bilo tudi v tem primeru, ko je bilo v eni uri po sprejemu stanovalca ugotovljeno, da mu manjka 20 evrov. Po informacijah vseh vpletenih ni šlo za poniževanje sodelavcev ali kakršno koli prisilo. Kljub temu sta se socialna delavka in vodja vsem vpletenim opravičili za morebitno prizadetost in vsi so opravičilo sprejeli.

Z vsemi vpletenimi se je direktorica tudi sama pogovorila. Skupna ugotovitev ob tem dogodku je bila, da način obravnave izginotja denarja ni bil primeren, da pa je odtujevanje stvari starim in nemočnim vredno vse obsodbe, ki poleg tega meče slabo luč na vse zaposlene in dom kot celoto. Vodstvo doma je dogodek obžalovalo, ob tem pa ugotavljalo, da učinkovitih ukrepov za ugotavljanje storilcev v zvezi s krajami manjših vsot nimajo.

Prizadeti delavci doma se na nas niso obrnili, zato navedb direktorice pri njih nismo mogli preveriti. Njena pojasnila smo ocenili kot korektna, vsekakor pa ravnanje odgovornih sodelavk ni bilo pravilno in pričakujemo, da se ne bo ponovilo. 4.3-48/2008

Natisni: