Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) naslovila pobudo v zvezi z dopustom zaradi posebnih pogojev dela. Zanimalo jo je, ali lahko...

, ustvaril/-a VČP

Opisujemo pobudo, s katero je pobudnik prosil za pomoč Varuha človekovih pravic RS (Varuh). Navedel je okoliščine, ki so kazale na možno nadlegovanje...

, ustvaril/-a VČP

Prejeli smo pobudo, v kateri je pobudnik Varuha človekovih pravic RS (Varuh) opozoril na možnost posega v človekove pravice v bolnišnici s tem, da je...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik nas je seznanil s težavo, ko mu delodajalec Ministrstvo za obrambo (MORS) ni priznalo pravic iz naslova odsotnosti z dela zaradi poškodbe pri...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, vodja izpitnega centra ene od upravnih enot (UE), je Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) posredoval pobudo, v kateri opisuje določene težave...

, ustvaril/-a VČP

V Letnem poročilu Varuha človekovih pravic za leto 2007 smo na strani 175 opisali primer pobudnika, ki je 13 let poučeval na osnovni šoli brez...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnica je bila zaradi reorganizacije Policije v skladu s schengenskim izvedbenim načrtom 2 premeščena z delovnega mesta pomočnice komandirja na PMP...

, ustvaril/-a VČP

Pobudnik, zaposlen kot policijski inšpektor v Policiji, je v svoji pobudi Varuhu človekovih pravic RS (Varuh) zatrjeval, da mu je bila nezakonito...