Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obravnavane pobude

Povzetek:

Pobudnica je zaprosila za starševski dodatek. obenem pa je vložila tudi prošnjo za podaljšanje začasnega dovoljenja za prebivanje v Sloveniji. CSD je...

Več
Povzetek:

Varuh je bil seznanjen s primerom, ko CSD ni želel podati vloge na sodišče za sprejem osebe v varovani oddelek socialnovarstvenega zavoda, čeprav je...

Več
Povzetek:

Če uporabniku storitve institucionalnega varstva ni omogočeno, da ima ob večdnevnih vnaprej napovedanih odsotnostih iz institucije zagotovljena...

Več
Povzetek:

Varuh človekovih pravic je prejel več pobud, ki so se nanašale na dolgotrajnost obravnave vlog za priznanje odškodnine za škodo zaradi cepljenja proti...

Več
Povzetek:

Če se posamezniku ne prizna pravice do javnih sredstev, ker bi se pri ugotavljanju zmožnosti preživljanja posameznika oz. družine upoštevala tudi...

Več
Povzetek:

Na Varuha se je obrnil eden izmed centrov za socialno delo z opozorilom, da otroci in mladostniki nimajo ustreznega dostopa do psihosocialne in...

Več
Povzetek:

Pobudnica je bila več let vključena v program socialne vključenosti v enem od zavodov, ki imajo koncesijo Ministrstva za delo, družino, socialne...

Več
Povzetek:

Varuh je bil seznanjen s težavami diagnosticiranja odraslih oseb z avtizmom v okviru javnega zdravstva. Varuh ugotavlja, da so vsi ključni deležniki...

Več