Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Nasilje v družini - poti do rešitev

PROGRAM

Državni zbor - Mala dvorana

19. november 2003

9.00 – 11.00

Uvodni nagovor in pozdravi:

Tone Dolčič, namestnik varuha

Borut Pahor, predsednik Državnega zbora

Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic

Uvodno predavanje:

dr. Maja Rus Makovec (Psihiatrična klinika Ljubljana),

Predstavitev delavnic dijakov:

Lea Kostanjevec, Špela Majcen, Živa Štiglic in Anžej Dežan (I. gimnazija v Celju),

Na poti do rešitev:

Lorena Božac – Deležan (Ženska svetovalnica)

Katja Zabukovec – Kerin (Društvo za nenasilno komunikacijo)

Irena Velič (Center za socialno delo Lj.-Šiška)

Irena Planinšek, Darinka Klemenc (Zveza društev medicinskih sester in zdr. tehnikov)

11.00 – 11.30 odmor

dr. Janko Kersnik (Zdravstvena postaja Kranjska gora – Zdravstveni dom Jesenice)

mag. Polona Brcar (Inštitut za varovanje zdravja)

Vlasta Nussdorfer (Okrožno državno tožilstvo v Ljubljani)

Marjan Pogačnik, Vesna Pavlič - Pivk (Okrajno sodišče v Ljubljani)

Mag. Branko Lobnikar (Fakulteta za policijsko-varnostne vede)

Razprava

13.30– 15.00 kosilo

Sonja Robnik (Urad za enake možnosti)

Tone Vrhovnik Straka (Urad za šolstvo)

dr. Katja Filipčič (Pravna fakulteta Ljubljana)

dr. Polona Selič (Urad varuha človekovih pravic)

Razprava

POVZETKI REFERATOV