Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dr. Dijana Možina Zupanc

Namestnica varuha dr. Dijana Možina Zupanc

Namestnica varuha človekovih pravic

Področja dela:

  • socialna varnost
  • pokojninsko in invalidsko zavarovanje
  • zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje
  • socialni prejemki, pomoči in štipendije
  • okolje in prostor
  • stanovanjske zadeve
  • družbene dejavnosti
  • regulirane dejavnosti
  • druge upravne zadeve

Življenjepis:

•    Leta 2008 je diplomirala na Pravni fakulteti Univerze v Mariboru.
•    Leta 2017 je z doktorskim delom »Prospects of sustainable development in the Zasavje region of Slovenia« s področja prava še doktorirala na Evropski pravni fakulteti.
•    Od leta 2007 do leta 2008 je bila zaposlena na Stalnem predstavništvu RS pri Združenih narodih (New York, ZDA).
•    Med letoma 2009 in 2010 je bila svetovalka v Kabinetu ministra na Ministrstvu za okolje.
•    Od leta 2010 do 2012 je bila višja svetovalka v Sektorju za mednarodno sodelovanje v Službi Vlade RS za podnebne spremembe in v tem okviru pogajalka Republike Slovenije za podnebne spremembe v okviru konvencije Združenih narodov.
•    Med letoma 2012 in 2017 je bila višja svetovalka v Sektorju za globalne izzive na Ministrstvu za zunanje zadeve.
•    Pred imenovanjem na mesto namestnice varuha človekovih pravic je bila od leta 2017 vodja Kabineta predsednika Računskega sodišča RS in vodja Službe za sodelovanje z javnostmi in mednarodne zadeve na Računskem sodišču RS.
•    Za namestnico varuha človekovih pravic je bila imenovana 24. januarja 2023.

Dr. Dijana Možina Zupanc je pravna strokovnjakinja s širokim pravnim znanjem. V svoji karieri je pridobila bogate izkušnje, med drugim s področja trajnostnega razvoja, mednarodnega sodelovanja in diplomacije, projektnega vodenja, odnosov z javnostmi in protokola. Posvečala se je globalnim in razvojnim izzivom s ciljem zagotavljanja varnega, zdravega in dostojnega okolja, še posebej za ranljive skupine prebivalstva. Ima širok uvid v delo neodvisnih institucij. Kot predstavnica Računskega sodišča RS je med drugim sodelovala v skupini neodvisnih državnih organov na področju vladavine prava in vsakoletni oceni stanja države s strani Evropske komisije. Ima pridobljen naziv državne revizorke.