Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ivan Šelih

Namestnik varuha Ivan Šelih

Namestnik varuha človekovih pravic

Področja dela:

 • omejitev osebne svobode
 • pravosodje
 • policijski postopki
 • zasebno varovanje
 • detektivi in redarji
 • delovno pravne zadeve
 • brezposelnost
 • Državni preventivni mehanizem

Življenjepis:

Po poklicu je univerzitetni diplomirani pravnik z opravljenim pravniškim državnim izpitom.

 • Študij na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani je končal z zagovorom diplomske naloge v kazensko pravni izbirni skupini predmetov. Naloga nosi naslov Varstvo zasebnosti po Evropski konvenciji o človekovih pravicah.
 • Od 15. 6. 1995 - zaposlen pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije, najprej na delovnem mestu svetovalca za področje problematike sodnih in policijskih postopkov ter vseh oblik odvzema osebne svobode.
 • Od leta 2007 - vodja področja pravosodja in opcijskega protokola - vodi, opravlja in usklajuje aktivnosti Državnega preventivnega mehanizma, ki jih Varuh v sodelovanju z nekaterimi nevladnimi organizacijami izvršuje po določbi 5. člena Zakona o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveških ali poniževalnim kaznim ali ravnanju (Uradni list RS, št. 114/2006 – Mednarodne pogodbe, št. 20/2006).
 • 16. 6. 2009 - ga državni zbor imenuje za namestnika varuha človekovih pravic.
 • 30. 1. 2015 - ga državni zbor ponovno imenuje na funkcijo namestnika varuha človekovih pravic.
 • 27. 1. 2021 - ga državni zbor še tretjič imenuje na funkcijo namestnika varuha človekovih pravic.

Ivan Šelih je avtor več člankov s področja varstva človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Aktivno govori angleški jezik, pasivno pa hrvaški oz. srbski jezik.