Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh dosegel, da je staršem s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnikom oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo omogočen dostop do portala zVem

Varuh človekovih pravic (Varuh) je s svojimi argumenti in posredovanji pri pristojnih dosegel, da starši s podaljšano roditeljsko pravico in skrbniki oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo po novem (od konca februarja) lahko dostopajo do portala zVem. Varuh je namreč lani jeseni zaznal njihove težave pri dostopu do portala, kar jim je povzročalo vrsto težav in dodatnih stroškov. Varuh človekovih pravic se je po zaznani težavi, da dostop do podatkov na portalu zVem za starše s podaljšano roditeljsko pravico in skrbnike oseb z odvzeto poslovno sposobnostjo ni bil vzpostavljen, obrnil na Ministrstvo za zdravje. »Ministrstvo za zdravje nas je seznanilo, da je nadgradnja sistema uvrščena v načrt aktivnosti Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstva za notranje zadeve (MZ). Podobna težava naj bi nastajala tudi na portalu Zavoda za zdravstveno zavarovanje (ZZZS), na katerem prav tako naj ne bil omogočen vpogled v podatke o otrocih,« pojasnjuje varuh Svetina.

Varuh človekovih pravic je pri raziskovanju problematike ugotovil, da sta MZ in NIJZ kršila načelo dobrega upravljanja, saj so bile ob načrtovanju in pripravi sistema zVem in z njim povezanih možnosti pri dostopu do digitalnih potrdil osebe s podaljšano roditeljsko pravico in osebe pod skrbništvom povsem pozabljene. »V začetku letošnjega leta se je na nas obrnil tudi starš, ki ima za svoja otroka podaljšano roditeljsko pravico in nas seznanil, da s svojim digitalnim potrdilom še vedno ne more vpogledati v zdravstveno dokumentacijo otrok in da za njih še vedno ne more prevzeti t.i. EU digitalnih covid potrdil. Prav tako nas je seznanil, da nima dostopa do vpogleda v recepte in napotnice, ki jih je glede na zdravstveno stanje otrok precej,« izpostavlja varuh Peter Svetina.

Varuh človekovih pravic je zato v začetku leta ponovno posredoval pri MZ, NIJZ in ZZZS. »Zadovoljen sem, da smo z našimi posredovanji končno uspeli in tako lahko starši in skrbniki po novem dostopajo do podatkov svojih otrok, pri čemer uporabnikom ni treba izvesti nobenega dodatnega koraka, saj se je njihova pravica, če je zapisana v Centralnem registru prebivalstva, samodejno prenesla v sistem zVem,« še pojasnjuje varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

 

 

 

 

Natisni: