Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Predstavitvena zloženka o Varuhu (PDF)

Informacije o instituciji Varuh človekovih pravic v slovenskem jeziku

Varuh človekovih pravic (Varuh) je pripravil svojo novo predstavitveno zloženko, s katero se želi še bolj približati prebivalkam in prebivalcem, tudi tistim, ki nimajo dostopa do svetovnega spleta ali pa se v poplavi informacij tam ne znajdejo. V zloženki je na jasen in pregleden način predstavljeno, kdaj se lahko posamezniki po pomoč obrnejo na Varuha in v katerih primerih lahko ta institucija prispeva k odpravi nepravilnosti ter kršitev pravic in svoboščin. Na enostaven način je predstavljeno tudi, kako naj posamezniki napišejo pobudo in kako poteka postopek, ki je pri Varuhu zaupen, brezplačen in neformalen. Jasno je obrazloženo tudi kaj Varuh lahko stori, torej kaj so njegove pristojnosti in česa ne more storiti. Varuh človekovih pravic bo z zloženko opremil številne institucije, ki jih obiskuje. Cilj je tudi, da  bi bile z njimi opremljene tudi slovenske občine. Institucija Varuha si namreč prizadeva za še aktivnejše sodelovanje z lokalnimi skupnostmi glede različnih vprašanj, ki se nanašajo na uresničevanje človekovih pravic kot tudi na dobro upravljanje. 

Predstavitvena zloženka Varuha človekovih pravic (slovenski jezik)