Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh človekovih pravic na obisk sprejel predstavnike albanske narodne skupnosti

Varuh Peter Svetina na srečanju s predstavniki albanske narodne skupnosti

Varuh človekovih pravic Peter Svetina in njegov namestnik Miha Horvat sta danes, 20. julija 2023, na obisk sprejela predstavnike albanske narodne skupnosti. Z medkulturno mediatorko in sekretarko Zveze kulturnih društev Albancev v Sloveniji Vero Haliti, predstavnico Albancev v Svetu Vlade RS za vprašanja narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji dr. Almo Bejtullahu in podpredsednikom Zveze kulturnih društev Albancev v Sloveniji Besnik Ademi sta govorila o kulturnih pravicah skupnosti, problematiki izobraževanja, vključevanju otrok priseljencev v šole in medijskih poročanjih o albanski narodne skupnosti.

Sogovorniki so se pogovarjali tudi o politiki priseljevanja, problematiki dovoljenj za prebivanje in o noveli Zakona o tujcih, ki po mnenju Varuha prinaša nevarnost nesorazmernega poseganja v pravico do družinskega življenja s prisilnim ločevanjem družin in ki je neupravičeno diskriminatorna do migrantk. Varuha in namestnika so seznanili tudi s pomenom krepitve ukrepov za čim boljše vključevanje albanske narodne skupnosti v družbo, predvsem žensk, saj odnos večinskega prebivalstva in države do priseljenske albanske skupnosti še vedno mnogokrat temelji na neupravičeni negativni diskriminaciji.

Varuh Svetina je sogovornike seznanil s prizadevanji institucije pri skrbi za ustavno priznane skupnosti in za uresničevanje kolektivnih pravic narodnih skupnosti, ki jih ustava ne omenja. »Ponavljajoča se vsakoletna priporočila v Varuhovih letnih poročilih so bila izhodišča za to, da je pred dvanajstimi leti državni zbor sprejel Deklaracijo o položaju narodnih skupnosti pripadnikov narodov nekdanje SFRJ v Republiki Sloveniji,« je med drugim poudaril varuh.

Varuh človekovih pravic je predstavnike seznanil še z zloženkami Varuha človekovih pravic v albanskem jeziku, ki so dosegljive na spletni strani Varuha. »Posameznicam in posameznikom tako omogočamo, da si v svojem jeziku preberejo o pristojnostih institucije, kako jim Varuh lahko pomaga in kdaj se lahko obrnejo nanj. Zagotavljam pa vam, da bomo tudi v prihodnje, skladno s svojimi pristojnostmi, skrbno obravnavali vprašanja pravnega položaja vseh narodnih skupnosti v Republiki Sloveniji,« je na srečanju še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: