Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vloga invalidov in države pri spremljanju uresničevanja Konvencije o pravicah invalidov

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije, Nacionalni svet invalidskih organizacij Slovenije in Državni svet Republike Slovenije vabijo na delovni posvet pod pokroviteljstvom predsednika Republike Slovenije dr. Danila Türka z naslovom Vloga invalidov in države pri spremljanju uresničevanja Konvencije o pravicah invalidov. 

Posvet bo potekal v torek, 12. aprila 2011, ob 10. uri v dvorani Državnega sveta, stavba parlamenta, Šubičeva 4, Ljubljana.


Pred tremi leti aprila 2008 je Državni zbor Republike Slovenije ratificiral Konvencijo o pravicah invalidov, ki jo je sprejela generalna skupščina OZN 13. decembra 2006. Do danes jo je podpisalo 147 članic OZN, ratificiralo pa 99.

Konvencija predvideva različne načine spremljanja njenega izvajanja, pri čemer pa posebej določa pravico civilne družbe, zlasti invalidov in njihovih reprezentativnih organizacij, da so vključeni v postopek spremljanja njenega izvajanja.
 
Posvet bo skušal odgovoriti zlasti na naslednja vprašanja: Kako se konvencija uresničuje? Ali invalidi dejansko uživajo vse zapisane pravice? Ali je Republika Slovenija vzpostavila ustrezne mehanizme za promocijo, uresničevanje  in nadzor izvajanja konvencije?

Zakon o izenačevanju možnosti invalidov, ki je bil sprejet novembra 2010, je določil, da to nalogo opravlja  Svet za invalide RS, ki pa še ni konstituiran.

Na posvetu bomo poskušali ugotoviti, ali predlagana ureditev izpolnjuje zahteve t.i. "pariških načel" o delovanju nacionalnih struktur za varovanje človekovih pravic in kako bi bilo te zahteve mogoče v celoti izpolniti.


Vabljeni.Dr. Zdenka Čebašek - Travnik, l. r.     Boris Šuštaršič, l.r.    Mag. Blaž Kavčič, l.r.
Varuhinja človekovih pravic RS           Predsednik NSIOS    Predsednik Državnega sveta RS

 

 

VABILO

PROGRAM POSVETA

Natisni: