Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dolgotrajnost postopkov na Direktoratu za šport Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport

Kršitelj: Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport
Kršitev: 03. člen ZVarCP - Načelo dobrega upravljanja

Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport je o vlogi pobudnika za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu iz septembra 2020 odločilo šele z odločbo iz julija 2021. Potrebovalo je tudi več kot dva meseca, da je odgovorilo na poziv Varuha človekovih pravic Republike Slovenije. Varuh je zato pri delu MIZŠ ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic.

* * *

Pobudnik je Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh) posredoval pobudo v zvezi s postopkom vpisa v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu pri Ministrstvu za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ). Navajal je, da je septembra 2020 na MIZŠ po elektronski pošti posredovali predlog za vpis v razvid izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu, MIZŠ pa je o predlogu oktobra 2020 odločilo z odločbo, s katero ga je vpisalo v razvid zasebnih športnih delavcev. Pobudnik je trdil, da ga je MIZŠ vpisalo v napačen razvid, kot prava neuka stranka pa je napako opazil šele, ko je aprila 2021 njegov delodajalec s strani Finančne uprave Republike Slovenije prejel izvršbo na plačo za plačilo prispevkov za celotno obdobje.

Varuh je opravil poizvedbo pri MIZŠ. Izkazalo se je, da je pobudnik oddal dve vlogi, posebej vlogo za vpis v razvid zasebnih športnih delavcev in posebej vlogo za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu. MIZŠ je zavrnilo trditev, da bi napravilo napako, pobudnika je vpisalo v oba razvida. Iz dopisa MIZŠ in dokumentacije, ki so nam jo posredovali, je dejansko izhajalo, da je bila vložena vloga za vpis v razvid zasebnih delavcev v športu. Varuh ne more ugotavljati, kdo je dejansko vlogo vložil. Glede na izpolnjen obrazec, ki je vseboval tudi informacije, do katerih MIZŠ samo dostopa nima, je bilo mogoče razumeti, da jo je izpolnil nekdo, ki (je) razpolaga(l) s temi podatki.

Varuh tako ni ugotovil nepravilnosti glede vpisa v napačen razvid, ki ga je navajal pobudnik. Se pa je v zadevi pokazalo več nepravilnosti, zaradi katerih je Varuh pri delu MIZŠ ugotovil kršitev načela dobrega upravljanja iz 3. člena Zakona o varuhu človekovih pravic. MIZŠ je o vlogi pobudnika za vpis v razvid strokovno izobraženih in strokovno usposobljenih delavcev v športu iz septembra 2020 odločilo šele z odločbo iz julija 2021. MIZŠ je tudi potrebovalo več kot dva meseca, da je odgovorilo na poziv Varuha. Pobudo smo zato vseeno šteli za utemeljeno. 19.2-1/2021

 

 

Natisni: