Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Okolje in človekove pravice 2007

Varuh človekovih pravic RS je v sodelovanju z Umanotero, Slovensko fundacijo za trajnostni razvoj, pripravil enodnevni posvet z naslovom Okolje in človekove pravice, ki je potekal v torek, 13. 11. 2007, od 9. do 17. ure,v mali dvorani Državnega zbora RS  na Šubičevi 4 v Ljubljani.

Namen posveta je bil izboljšati seznanjenost civilne družbe, ki deluje na področju varovanja okolja, z možnostmi uveljavljanja pravic in aktivnega sodelovanja javnosti, ki jih daje veljavna zakonodaja v posameznih postopkih na področju okolja in prostora.

Udeležba javnosti pri okoljskem odločanju, boljši dostop do informacij in dostop do učinkovitih pravnih mehanizmov za varstvo legitimnih interesov povečujejo kakovost in izvajanje odločitev, prispevajo k ozaveščanju javnosti o okoljskih vprašanjih, dajejo javnosti možnost, da izraža svoje interese, in državni upravi, da jih ustrezno upošteva.

V prvem delu posveta so predstavniki Varuha človekovih pravic, nevladnih organizacij in pristojnih organov predstavili svoje pristojnosti in možnosti za uveljavljanje pravic in aktivno sodelovanje javnosti v postopkih. Civilno družbene organizacije pa so predstavile nekatere primere, skozi katere je bilo mogoče poglobljeno obravnavati okoljsko problematiko. Delo se je po končani predstavitvi nadaljevalo v obliki delavnic, na katerih so udeleženci predstavili stališča, mnenja in predloge za izboljšanje stanja na področju varovanja okolja in urejanja prostora.

Po posvetu je bilo mogoče posredovati dodatne predloge preko spletnih strani Varuha človekovih pravic http://www.varuh-rs.si in Umanotere http://www.umanotera.org .

PROGRAM POSVETA (PDF)

ZAKLJUČKI POSVETA (PDF)

BILTEN VARUHA, KI JE IZŠEL OB TEJ PRILOŽNOSTI (PDF)

Natisni: