Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mednarodna konferenca ob 10. obletnici delovanja Državnega preventivnega mehanizma

Varuh človekovih pravic Republike Slovenije je v sodelovanju s Svetom Evrope v sredo in četrtek, 17. in 18. 4. 2018 v hotelu Slon v Ljubljani pripravil mednarodno konferenco, s katero je obeležil desetletnico delovanja Državnega preventivnega mehanizma (DPM) v Sloveniji.

Udeležili so se je številni gostje iz tujine, predstavniki DPM-jev in drugih mednarodnih organov (SPT, CPT, NPM Obst).

Osrednja tema je bila ocena učinkovitosti DPM (NPM Impact Assesment).   

Pomembne naloge in pooblastila DPM so bile Varuhu zaupane z Zakonom o ratifikaciji Opcijskega protokola h Konvenciji proti mučenju in drugim krutim, nečloveškim ali poniževalnim kaznim ali ravnanju  v letu 2006. Varuh je s tem postal sestavni del splošno veljavnega sistema pod okriljem Organizacije združenih narodov, ki na mednarodni in državni ravni uveljavlja (dodaten) mehanizem za preprečevanje mučenja in drugih oblik slabega ravnanja z ljudmi, ki jim je bila odvzeta prostost. Ta temelji predvsem na rednih obiskih krajev odvzema prostosti. Gre za preventivne obiske, katerih namen je preprečiti mučenje ali drugo slabo ravnanje, še preden se zgodi.

Splošno poročilo - pripravil Trevor Stevens (slo)

Dnevni red (ang)

Zaključki (ang)

Novica: Na mednarodni konferenci ob 10-letnici DPM Slovenije o vplivu Državnih preventivnih mehanizmov

Natisni: