Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini in spolne zlorabe otrok

Varuh človekovih pravic je skupaj z Društvom za nenasilno komunikacijo, Društvom SOS telefon za ženske in otroke – žrtve nasilja in ISA institutom v četrtek, 18. 2. 2016, pripravil posvet z naslovom Sodno izvedenstvo v primerih nasilja v družini in spolne zlorabe otrok - Pobuda za poenotenje prakse in zagotavljanje kriterijev strokovnosti.

Posvet, ki je potekal na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani, je bil priložnost za predstavitev dobrih praks sodnega izvedenstva na področju nasilja v družini in spolne zlorabe otrok, aktualnih izzivov in predvsem za oblikovanje konkretnih predlogov in pobud za poenotenje prakse ter uveljavitev kriterijev, ki bodo zagotavljali visoko strokovnost dela na tem področju. Zbrane je med drugimi nagovorila varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer.

Novica o dogodku: Otrokom prijazni postopki imperativ dela z žrtvami spolnih zlorab in nasilja v družini

 

Prispevki udeležencev po posvetu (zbrane ideje in pripombe bo Varuh posredoval pristojnim)

 

Različni dokumenti, povezani s temo

Direktiva o boji proti spolni zlorabi

Konvencija SE o zaščiti otrok pred spolnim izkoriščanjem in spolno zlorabo

Smernice Sveta Evrope za otrokom prijazno pravosodje

WA State Child Interwiev Guide 2009 - 2010

Natisni: