Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Dr. Jože Ruparčič

Namestnik varuha dr. Jože Ruparčič

Namestnik varuha človekovih pravic

Področja dela:

 • varstvo otrokovih pravic
 • družbene dejavnosti - otroci
 • zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje – otroci
 • socialni prejemki, pomoči in štipendije - otroci
 • mladoletniki brez spremstva
 • mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih
 • zagovorništvo otrok

Življenjepis:

 • Leta 1992 je diplomiral na Pravni fakulteti Univerze v Ljubljani.
 • Leta 2019 je z doktorskim delom »Pravilo poslovne presoje (Business Judgement Rule) in odškodninska odgovornost organov upravljanja« doktoriral na Evropski pravni fakulteti.
 • Od leta 1992 do leta 1993 je bil sodni pripravnik na Višjem sodišču v Ljubljani, kjer je opravil pravosodni izpit.
 • Med letoma 1993 in 1995 je bil kot strokovni sodelavec zaposlen na Okrožnem sodišču v Ljubljani.
 • Od leta 1995 do 1997 bil zaposlen v Sekretariatu Agencije za sanacijo bank.
 • Leta 1997 je služboval v Sekretariatu Agencije za privatizacijo.
 • Od leta 1998 do 2004 je bil zaposlen kot sodnik na civilnem oddelku Okrajnega sodišča v Ljubljani.
 • Zatem se je zaposlil na gospodarsko-stečajnem oddelku Okrožnega sodišča v Ljubljani.
 • Za namestnika varuha je bil imenovan 5. 3. 2020

Dr. Jože Ruparčič je sodniško funkcijo opravljal več kot 20 let. V okviru svojega dela v pravosodju je ves čas razvijal znanstveni interes za pravne fenomene, v katerih se zrcali vrednostna orientacija demokratične kulture. Pogosto je predaval in objavljal strokovne članke v strokovni periodiki. Je strokovnjak s področja civilnega in gospodarskega prava, ima dolgoletne izkušnje in bogato strokovno znanje. Odlikujejo ga široko poznavaje področja in številne kompetence, saj je njegovo dosedanje delo zajemalo najzahtevnejše naloge na najodgovornejših pravnih področjih.