Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Stanovanjska inšpekcija več kot leto dni ni odgovorila na prijavo pobudnika

Na Varuha človekovih pravic RS (Varuh) se je obrnil pobudnik zaradi težav v zvezi z upravljanjem večstanovanjske stavbe. Pobudnik je med drugim očital Stanovanjski inšpekciji pri Inšpektoratu RS za okolje in prostor (Stanovanjska inšpekcija), da naj ne bi odgovorila na njegove vloge (prijave). Stanovanjsko inšpekcijo smo zaprosili za pojasnila.

 

Iz odgovora Stanovanjske inšpekcije je med drugim izhajalo, da je na pobudnikovo prijavo iz leta 2009 odgovorila v začetku 2010. Pobudnikova druga prijava podana v letu 2010 pa je bila še v teku oziroma čakanju na nadaljnje postopke. Po pojasnilih Stanovanjske inšpekcije naj bi tozadevno področje namreč pokrival zgolj en stanovanjski inšpektor oziroma inšpektorica.

 

Pobuda je bila utemeljena. Varuh meni, da so bili v zvezi s pobudnikovo prvo prijavo prekoračeni roki razumnega odločanja, saj je pobudnik prejel zahtevano obvestilo o inšpekcijskih ukrepih več kot leto dni po podani prijavi. Za pobudnikovo drugo prijavo pa Stanovanjski inšpekciji istega očitka še nismo mogli nasloviti. Navedene razloge Stanovanjske inšpekcije za dolgotrajnost postopkov nismo mogli šteti kot opravičljiv razlog za prekoračenje razumnih rokov odločanja. 9.1-8/2010

Natisni: