Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Postopek za izselitev najemnika

Zoper pobudnika je bil na predlog Mestne občine Kranj v teku izvršilni postopek na izpraznitev in izročitev stanovanja. Pobudniku je bila najemna pogodba sodno odpovedana zaradi neplačevanja obveznosti v zvezi z najemnim razmerjem.

Čeprav Stanovanjski zakon tega ne predvideva, smo Mestno občino Kranj med drugim zaprosili za pojasnilo, ali pred odločitvijo za opravo izvršb preveri možnost prisilno izseljenih oseb, da si sami zagotovijo nadomestno bivališče, ali pa jih ne glede na subjektivne in objektivne okoliščine posameznega primera izseli na cesto. Mestna občina Kranj nam je pojasnila, da prostorov za deložirane še nimajo. Predvidoma konec leta 2008 naj bi v Kranju odprli zavetišče za brezdomce. Najemnikom neplačnikom sprva pošljejo opomin pred tožbo. Sledi sklenitev zunajsodne poravnave, s katero najemnik neplačnik svoje obveznosti ob znižanih obrestih obročno poravna. Šele če to ni uspešno, sledi tožba na odpoved najemne pogodbe, izpraznitev in izročitev nepremičnine. V izvršilnem postopku pa Mestna občina Kranj običajno ugodi prošnji dolžnika za odlog izvršbe, če si še ni zagotovil drugega bivališča. Pred deložacijo sodelujejo s centrom za socialno delo (CSD), o mladoletnih otrocih pa mora CSD obvestiti izvršitelj.

Menili smo, da je tako dolžnikom ponujenih več primernih možnosti v izogib njihovi prisilni izselitvi, zato smo obravnavanje pobude končali. 9.1-41/2008

Natisni: