Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh ni odkril v medijih očitane nepravilnosti v zvezi s pokopom pokojnika

V juniju 2008 so mediji zelo izpostavili domnevno dvomljive okoliščine v zvezi s smrtjo in pokopom pokojnika. Pokojnik naj bi bil namreč upepeljen že naslednji dan po smrti, in to brez obdukcije ter pokopan brez sodelovanja svojcev.

Na podlagi dokumentacije, ki smo jo pridobili v obravnavani zadevi in zaprošenega odgovora od Javnega podjetja Okolje Piran, d. o. o., smo ugotovili, da javni očitki v zvezi z nepravilnostmi pri pokopu pokojnega niso bili utemeljeni. Na podlagi ugotovljenih okoliščin primera ni bilo izkazano, da bi morala biti opravljena obdukcija pokojnika. Pokojnik je bil upepeljen tri dni po smrti, torej v skladu z zakonskim rokom. Javnim organom svojci pokojnika niso bili znani.

V obravnavani zadevi smo ugotovili določene nedoslednosti, ki so dokazovale neurejenost, neažurnost in neformalnost dokumentacije Javnega podjetja Okolje Piran glede obravnavanega pokojnika. To na našo ugotovitev glede javno izraženih očitkov sicer ni vplivalo, a smo Javnemu podjetju Okolje Piran kljub temu posredovali mnenje, da dokumentacija ni bila vodena s skrbnostjo, kot se v takih primerih pričakuje od pristojne službe. 8.1-12/2008

Natisni: