Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Umestitev novih srednješolskih programov za otroke s posebnimi potrebami v slovenski Istri

Po mnenju Varuha človekovih pravic imajo vsi otroci (tudi otroci s posebnimi potrebami), tako na Primorskem kot drugje v Sloveniji, pravico do izobraževanja v lokalnem okolju. Glede na pojasnila Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport ni videti ovir, da novi programi, ki bi jih za vpis novincev v šolsko leto 2022/2023 glede na svoje zmožnosti predlagale šole iz Obalno - kraške regije, ne bi bili potrjeni.

* * *

Varuh človekovih pravic (Varuh) se je na pobudo ravnatelja Centra za komunikacijo, sluh in govor Portorož (CKSG Portorož) obravnaval problematiko šolanja otrok s posebnimi potrebami po zaključeni osnovni šoli v slovenski Istri. O srečanju smo poročali na spletni strani Varuha. CKSG Portorož že nekaj let zasleduje skupno željo, da bi osnovnošolskim učencem po zaključeni osnovni šoli v lokalnem okolju omogočili pestrejšo izbiro pri odločitvi, v kateri srednješolski program naj se vpišejo. Prvenstveno gre za programe nižjega poklicnega izobraževanja (NPI). Na Primorskem lahko bodoči dijaki trenutno izbirajo med le tremi programi NPI, in sicer na Srednji tehniški šoli Koper se lahko vpisujejo v program Pomočnik v tehnoloških procesih, na Šolskem centru Nova Gorica v program Obdelovalec lesa in v program Pomočnik v biotehniki in oskrbi, z naslednjim šolskim letom pa še v  program Pomočnik v tehnoloških procesih. Možnost izbire je tako zelo omejena. Novi srednješolski programi NPI bi prinesli nove možnosti izbire tudi ostalim posameznikom, ne zgolj tistim s posebnimi potrebami.

Varuh je na Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) posredoval mnenje, da imajo vsi otroci, bodoči dijaki pravico do izbire in izobraževanja čim bližje svojemu domu ter povprašal o razlogih, zakaj v slovenski Istri ni večje izbire programov NPI.

MIZŠ je pojasnilo, da stanje prijavljenih kandidatov za vpis v šolsko leto 2021/2022 na obstoječih programih okvirno kaže, da je trenutno v tovrstnih programih dovolj razpisanih mest. Hkrati pa je MIZŠ navedlo, da nikakor ne nasprotuje razmeščanju novih tovrstnih programov na šolah v Obalno - kraški regiji, če le imajo šole zadostne prostorske in kadrovske pogoje za kakovostno izvedbo programov. MIZŠ je zagotovilo, da ne vidi razlogov, da morebitnega predloga šol s te regije za razmestitev novega programa nižjega poklicnega izobraževanja ne bi potrdili v okviru razpisa za vpis novincev v šolsko leto 2022/2023, ki ga bodo pripravljali in objavili naslednje leto v januarju.

CKSG Portorož je opozoril, da se osebe s posebnimi potrebami v življenju srečujejo z raznolikimi ovirami. Potrebujejo več lastnega prilagajanja, hkrati pa jim mora biti zunanji svet bolj prilagodljiv. Potrebujejo vključujočo družbo, kjer lahko realizirajo svoje zmožnosti, želje in talente. Z uspehi in neuspehi se v svojih življenjih srečujemo vsi enako. Prav je, da imamo možnost izbire, koliko truda, marljivosti, znanja in pomoči bomo pri doseganju cilja, ki si ga izberemo potrebovali, pa je v največji meri odvisno od nas samih. Varuh se strinja, da imajo vsi otroci, bodoči dijaki pravico do izbire in izobraževanja čim bližje svojemu domu, zato prizadevanja podpira. Glede na pojasnila MIZŠ ni videti ovir, da novi programi, ki bi jih za vpis novincev v šolsko leto 2022/2023 glede na svoje zmožnosti predlagale šole iz regije, ne bi bili potrjeni. V primeru, da bi v teh postopkih vseeno prišlo do zapletov, smo pobudniku predlagali, da nas s tem seznani oziroma, da se šole na nas same obrnejo in proučili bomo možnosti za nadaljnje ukrepanje Varuha.  19.1-27/2021

Natisni: