Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina: "Otroci s posebnimi potrebami imajo pravico do šolanja tam, kjer živijo."

Varuh človekovih pravic Peter Svetina je v torek, 8. junija 2021, na srečanje povabil ravnatelja Centra za komunikacijo sluh in govor (CKSG) Marka Strleta. Ta ga je seznanil s problematiko šolanja otrok s posebnimi potrebami po končani osnovni šoli v slovenski Istri. Opozoril ga je, da otroci s posebnimi potrebami nimajo možnosti nadaljevati srednješolskega izobraževanja z nižjim izobrazbenim standardom v svoji regiji, saj tovrstnih programov tam skorajda ni.

Varuh človekovih pravic je poudaril, da bi moral vsak posameznik imeti pravico biti vključen v družbo tudi tako, da ima možnost izbire šolanja. »Seznanjen sem bil, da učenci v slovenski Istri po zaključeni osnovni šoli nimajo možnosti izbire med različnimi skrajšanimi programi poklicnega izobraževanja. Mreža srednjih šol, ki bi lahko nudila različne oblike izobraževanj za različne poklice, predvsem deficitarne, sicer obstaja, vendar pristojno ministrstvo nima posluha za izvajanje tovrstnih programov,« je po srečanju povedal varuh človekovih pravic.

Varuh človekovih pravic bo Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport povprašal o razlogih, po preučitvi odgovora pa bo pripravil priporočila, v katerih bo poudarjen pomen inkluzije in decentralizacije šolstva, s poudarkom, da imajo otroci, tako na Primorskem kot drugje v Sloveniji, pravico do izobraževanja v lokalnem okolju.

Natisni: