Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh v Pravni praksi

VARUHA IN VARUHINJI

 

Peter Svetina, varuh človekovih pravic od februarja leta 2019

 • Zagrabimo dano priložnost in uresničujmo ustavna načela, Pravna praksa, 2021/41-42, 28. 10. 2021
 • Do boljšega okrevanja s človekovimi pravicami; Pravna praksa, 2020/48, 10.12.2020
 • Država mora ozdraviti svoj odnos do duševnega zdravja!; Pravna praksa, 2019/34-35, 19.9.2019

Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic od leta 2013 do 2019

 • Zadnje stopinje v vlogi varuhinje; Pravna praksa, letnik 2019, številka 8, 21. 2. 2019
 • Kako potovati od 'uradničkov' do uradnikov?; Pravna praksa, leto 36/1292-1293, številka 20-21, 25. 5. 2017
 • Vse več nestrpnosti in sovraštva; Pravna praksa, 2016⁄22, 2.6.2016
 • Za človeka gre!; Pravna praksa, 2015⁄28, 16.7.2015
 • Otrokove pravice v Sloveniji; Pravna praksa, 2015⁄14, 9.4.2015
 • Ali konvencija živi?; Pravna praksa, 2014⁄49-50,18.12.2014
 • Zdenka Cerar (1941-2013); Pravna praksa, 2013⁄36, 19.9.2013
 • Dolga pot do poprave krivic; Pravna praksa, 2013⁄7-8, 21.2.2013
 • Smo na poti k pravim družinskim sodiščem?; Pravna praksa, 2009⁄5, 5.2.2009
 • Izjema od izbrisa obsodbe iz kazenske evidence po predlogu KZ-1; Pravna praksa, 2008⁄9, 6.3.2008
 • Za skupen seznam zagovornikov za mladoletnike; Pravna praksa, 2007⁄24-25, 21.6.2007
 • Odvetniki kot pooblaščenci mladoletnih oškodovancev; Pravna praksa, 2006⁄22,15.6.2006
 • Ovire za alternativne možnosti; Pravna praksa, 2005⁄31-32, 25.8.2005
 • Zločin brez kazni; Pravna praksa, 2005⁄27, 14.7.2005
 • DRUŠTVA: Beli obroč Slovenije; Pravna praksa, 2005⁄8, 10.3.2005
 • S seminarja o nasilju v družini; Pravna praksa, 2004⁄43-44; 16.12.2004
 • Odprimo jim poti ...; Pravna praksa, 2004⁄38-39; 18.11.2004
 • Nasilje: ni le družinska zadeva?; Pravna praksa, 2003⁄44, 4.12.2003
 • SEMINAR: Nasilje. Smo lahko učinkovitejši?; Pravna praksa, 2002⁄44, 12.12.2002
 • Društvo državnih tožilcev Slovenije; Pravna praksa, 2001⁄3-4, 8.2.2001
 • Odlog kazenskega pregona po 162. členu ZKP - ugodne izkušnje; Pravna praksa, 1996⁄17-18, 19.9.1996
 • Tako tožilci; Pravna praksa, 1995⁄3, 9.2.1995


Dr. Zdenka Čebašek Travnik, dr. med., varuhinja človekovih pravic od leta 2007 do 2013

 • Delovanje varuha na stičišču prava in drugih strok, Pravna praksa, 2007⁄10, 15.3.2007


Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic od leta 2001 do 2007

 • Pravna in socialna država?; Pravna praksa, 2010⁄33, 26.8.2010
 • Več pozornosti socialni varnosti; Pravna praksa, 2004⁄42, 9.12.2004


NAMESTNIKI VARUHA OZIROMA VARUHINJE


Jernej Rovšek, namestnik varuhov in varuhinj od leta 1994 do upokojitve 29.2.2016

 • Ali žrtvam posegov v čast in dobro ime država res ne sme pomagati pri možnostih za kazenski pregon storilcev?; Pravna praksa, 2015⁄11-12, 19.3.2015
 • Širitev pristojnosti Varuha na zasebne subjekte?; Pravna praksa, 2014⁄3, 23.1.2014
 • Še o sovražnem govoru - dekriminalizirajmo ga!; Pravna praksa, 2012⁄2, 19.1.2012
 • Izključevanje državljanov, ki niso slovenske narodnosti; Pravna praksa, 2011⁄22, 9.6.2011
 • Razvoj varstva človekovih pravic zahteva nove pristope; Pravna praksa, 2008⁄48, 11.12.2008
 • Ombudsman za prihodnje generacije; Pravna praksa, 2007⁄48, 13.12.2007
 • Večje varstvo zasebnosti; Pravna praksa, 2004⁄31, 23.9.2004
 • Varstvo osebnih podatkov; Pravna praksa, 2004⁄27, 26.8.2004
 • »Kljub zakonu še nejasno, kaj je informacija javnega značaja«; Pravna praksa, 2003⁄39, 6.11.2003
 • Informacije javnega značaja: ZDIJZ - ali bo delovanje javne uprave bolj odprto in pregledno?; Pravna praksa, 2003⁄12, 3.4.2003
 • Ombudsmani, pravosodje in zakonodaja; Pravna praksa, 2001⁄36, 29.11.2001
 • Še enkrat o "pravici odvetnika do pridobivanja osebnih podatkov"; Pravna praksa, 1999⁄19-20, 8.7.1999
 • Poravnalni načini reševanja sporov in komisija za revizijo kazenskih sodb; Pravna praksa, 1998⁄18, 17.9.1998
 • Ombudsmani v Združenem kraljestvu; Pravna praksa, 1998⁄14-15, 23.7.1998
 • Ob sklepu Ustavnega sodišča, št. U-I-85/96; Pravna praksa, 1998⁄1, 22.1.1998
 • Drugo evropsko srečanje nacionalnih institucij za promocijo in varstvo človekovih pravic; Pravna praksa, 1997⁄5, 13.3.1997
 • Varstvo potrošnikov; Pravna praksa, 1994⁄1, 13.1.1994
 • Ombudsmani in varuh človekovih pravic; Pravna praksa, 1993⁄25, 9.12.1993

Ivan Šelih, namestnik varuhinje od 2007 do danes

 • Se storilec lahko izogne postopku o prekršku s plačilom odpustka?; Pravna praksa, letnik 2020, številka 22, 4.6.2020
 • Državni preventivni mehanizem v času razglašene epidemije; Pravna praksa, letnik 2020, številka 17-18, 6.5.2020
 • Težave pri izvajanju vzgojnega ukrepa oddaje v zavod za usposabljanje; Pravna praksa, letnik 2019, številka 15, 11.4.2019
 • Kdo naj izvršuje odredbo sodišča na podlagi tretjega odstavka 52. člena ZDZdr?; Pravna praksa, letnik 2019, številka 9-10, 7.3.2019
 • Osebni pregledi obsojencev v luči človekovih pravic; Pravna praksa, letnik 2019, številka 5-6, 7. 2. 2019
 • Ali so pri zadržanju v psihiatrični bolnišnici dovoljeni tudi medicinski posegi brez privolitve; Pravna praksa, leto 36/1290, številka 18, 11. 5. 2017
 • Ustavitev izvrševanja ukrepa obveznega psihiatričnega zdravljenja in varstva v zdravstvenem zavodu brez zagotovljene namestitve osebe v drugo primerno ustanovo; Pravna praksa, letnik 2016, številka 41-42, 27. 10. 2016
 • Je pri odločanju o prošnji za odlog izvršitve kazni zapora zaradi zdravstvenih razlogov res vse v redu?; Pravna praksa, letnik 2016, številka 38, 6.10.2016
 • Težave pri sprejemu oseb s težavami v duševnem zdravju v varovane oddelke socialnovarstvenih zavodov; Pravna praksa, letnik 2016, številka 16-17, 21. 4. 2016
 • Z nepravočasnim ukrepanjem sodišče kršilo pravice na smrt bolnega; Pravna praksa, letnik 2016, številka 7-8, 18.2.2016
 • Uporaba vojske dopustna le v ustavnih okvirih – pogled Varuha; Pravna praksa, letnik 2015, številka 48, 10.12.2015
 • Ali vlagatelju zahteve za sodno varstvo pripada tudi obvestilo o njenem odstopu sodišču?; Pravna praksa, 2015⁄16-17, 23.4.2015
 • Ali je pisanje, poslano policiji po elektronski pošti, lahko obravnavano kot zahteva za sodno varstvo?; Pravna praksa, 2014⁄48, 11.12.2014
 • Občinske ceste z neurejenimi lastninskimi razmerji; Pravna praksa, 2014⁄35, 11.9.2014
 • Vrnitev represivne psihiatrije?; Pravna praksa, 2014⁄34, 4.9.2014
 • Javno-zasebno partnerstvo na področju preprečevanja mučenja; Pravna praksa, 2009⁄2, 22.1.2009

Tone Dolčič, namestnik varuhinj in varuha od 2003 do danes

 • Obrezovanje otrok - verska svoboščina ali kršitev otrokovih pravic?; Pravna praksa, 2012⁄9, 8.3.2012
 • Varuh ali zastopnik bolnikovih pravic?; Pravna praksa, 2007⁄41-42, 25.10.2007
 • Otroci v zaporu?; Pravna praksa, 2007⁄15, 19.4.2007
 • Sporne zahteve uradniškega sveta; Pravna praksa, 2003⁄36-37, 23.10.2003
 • Kako smo spremenili ZPol in se zraven sprenevedali; Pravna praksa, 2003⁄35,16.10.2003
 • Kako smo spremenili ZPol in se zraven smejali?; Pravna praksa, 2003⁄30, 4.9.2003
 • Zdravstvo: Odločanje o podelitvi koncesije na področju zdravstva; Pravna praksa, 2002⁄9, 14.3.2002

Aleš Butala, namestnik varuhov od leta 1994 do 2006

 • Prvih dvanajst let varuha človekovih pravic; Pravna praksa, 2006⁄48, 14.12.2006
 • Jara kača o duševnem zdravju; Pravna praksa, 2004⁄31, 23.9.2004
 • Temeljne pravice: Pomen varuha bolnikovih pravic; Pravna praksa, 2002⁄14, 18.4.2002
 • Pristojnosti, pooblastila in delovanje varuha človekovih pravic v razmerju do sodstva; Pravna praksa, 2001⁄36, 29.11.2001
 • Sodnik in sodstvo (v notranjih in zunanjih odnosih); Pravna praksa, 1996⁄21, 30.10.1996
 • Srečanja evropskih in afriških nacionalnih ombudsmanov; Pravna praksa, 1995⁄6, 30.3.1995


Dr. Kornelija Marzel, namestnica varuhinje
  

 • Izzivi in dileme ob uveljavitvi novega Zakona o prijavi prebivališča; Pravna praksa, letnik 2017, številka 28-29, 20. 7. 2017

 

SVETOVALCI IN SVETOVALKE PRI VARUHU

http://www.varuh-rs.si/o-instituciji/zaposleni/strokovna-sluzba/

 

Gašper Adamič

 • Pravica do vode; Pravna praksa, 2012⁄16-17, 26.4.2012

Nataša Bratož

 • Ali je prav, da varovanje interesov upnika nima nobene omejitve?; Pravna praksa, 2012⁄12, 29.3.2012

Mag. Živa Cotič

 • Globalno zdravstveno pravo, Pravna praksa, 2020, št. 14, 9. 4. 2020
 • Izgubljeno s prevodom: problematika poslovne sposobnosti v Konvenciji o pravicah invalidov; Pravna praksa, 2014⁄9, 6.3.2014
 • Najbolj množične kršitve povezane z delovnimi razmerji; Pravna praksa, 2012⁄27, 12.7.2012
 • Boj za pozornost občinstva; Pravna praksa, 2012⁄15, 19.4.2012
 • Delo varuhinje človekovih pravic; Pravna praksa, 2012⁄10, 15.3.2012
 • Pomoč žrtvam nasilja v družini; Pravna praksa, 2011⁄18, 12.5.2011


Barbara Kranjc

 • Boj za pozornost občinstva; Pravna praksa, 2012⁄15, 19.4.2012
 • Za razumljivejše inkriminacije dejanj alkoholiziranega voznika motornega vozila; Pravna praksa, 2011⁄17, 5.5.2011


Mag. Jure Markič

 • Pridržanje oseb z motnjami v duševnem zdravju; Pravna praksa, 2009⁄16-17, 23.4.2009
 • Pogodba o organiziranju potovanja: Usklajenost s smernico Evropske unije; Pravna praksa, 1997⁄23, 27.11.1997
 • Prebivanje tujcev v RS; Pravna praksa, 1997⁄16, 4.9.1997
 • Arbitražno reševanje potrošniških sporov; Pravna praksa, 1995⁄18, 19.10.1995
 • Varstvo potnika v primeru nelikvidnosti organizatorja potovanja; Pravna praksa, 1995⁄17, 5.10.1995
 • Nagradne igre - pospeševanje prodaje; Pravna praksa, 1995⁄11, 15.6.1995
 • Stanovanjska najemna pogodba; Pravna praksa, 1995⁄9, 18.5.1995
 • "Last minute" potovanja; Pravna praksa, 1995⁄5, 16.3.1995
 • Uveljavljanje garancije za izdelke; Pravna praksa, 1995⁄4, 23.2.1995
 • Četrta šola potrošniškega prava; Pravna praksa, 1994⁄16, 8.9.1994


Dr. Simona Mlinar

 • Gladovna stavka: dejanje poguma, obupa ali izsiljevanja; Pravna praksa, 2009⁄39, 8.10.2009


Mojca Sirk in Jasna Rupnik

 • Zmaga v Budimpešti, Pravna praksa, 2007⁄16-17, 26.4.2007

Jerneja Turin

 • (Ne)zadostni ukrepi države za zagotovitev dostopa do pitne vode za romsko skupnost?, Pravna praksa, 2020/11, 19.3.2020

Lan Vošnjak

 • Družinski zakonik - o čem vse odločamo?; Pravna praksa, 2012⁄11, 22.3.2012
 • Otrokova pravica do staršev; Pravna praksa, 2009⁄44, 12.11.2009