Natisni vsebino

Strokovna služba

V strokovni službi varuha se opravljajo vse strokovne naloge za varuha(-injo) in namestnike varuha(-inje) po posameznih področjih iz pristojnosti Varuha, klasificira pobude, obravnava pobude ter pripravljajo mnenja, predlogi in priporočila, izvajajo preiskovalna dejanja ter izdelujejo poročila Varuha o ugotovitvah v zvezi s pobudami in posredujejo pobudnikom informacije v zvezi z njihovimi pobudami. Strokovna služba Varuha opravlja tudi administrativno - tehnične, informacijske in druge naloge v zvezi s pobudami. Vodi jo direktorica strokovne službe Martina Ocepek.

Gašper Adamič Metlikovič - univ. dipl. pravnik, višji svetnik
Področje dela: svoboda vesti, etika javne besede, zbiranje in združevanje, varnostne službe, volilna pravica, varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, dostop do informacij javnega značaja, nacionalne in etnične manjšine, enake možnosti po spolu, enake možnosti pri zaposlovanju, enake možnosti glede na spolno usmerjenost, enake možnosti glede na telesno in duševno nezmožnost (invalidnost), državljanstvo, tujci, poprava krivic

Nataša Bratož - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha
Področja dela: civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, odvetništvo in notarji

Zlata Debevec - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha
Področja dela: denacionalizacija, premoženjsko pravne zadeve, upravni postopki, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije

Sabina Dolić - univ. dipl. pravnica, višja svetovalka III
Področja dela: okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, upravne zadeve, upravni postopki, premoženjsko pravne zadeve, denacionalizacija, delovno pravne zadeve, delovna razmerja, brezposelnost, delavci v državnih organih, gospodarske javne službe in komunalno gospodarstvo.

Robert Gačnik - dipl.  varstvoslovec, specialist kriminalističnega preiskovanja, višji svetnik
Področja dela: varnostne službe, priporniki, zaporniki, osebe v policijskem pridržanju, policijski postopki, prekrški, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma

Jožica Hanžel - uni. dipl. geografinja, svetnica
Področja dela: okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, upravne zadeve, upravni postopki, premoženjsko pravne zadeve, denacionalizacija, delovno pravne zadeve, delovna razmerja, brezposelnost, delavci v državnih organih, gospodarske javne službe in komunalno gospodarstvo.

Lidija Hvastja Rupnik, univerzitetna diplomirana komunikologinja, višja svetovalka
Področja dela: pravice otrok (stiki s starši, rejništvo, skrbništvo in zavodsko varstvo, nasilje nad otroki), zagovorništvo otrok.

Jan Irgel, univ. dipl. pravnik, sodelavec - pripravnik
Področja dela: delovnopravne zadeve, upravne zadeve, okolje in prostor, stanovanjske zadeve.

Liljana Jazbec, prof, defekt. za motnje vedenja, osebnosti in domske pedagogike, svetnica
Področja dela: stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina, nasilje, osebne težave, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma

Liana Kalčina, univ. prof. pedagogike, Svetovalka Varuha za mednarodno sodelovanje, analize in publikacije, višja svetnica
Področja dela: urednica publikacij Varuha, analize, koordiniranje mednarodnega sodelovanja

Petra Komel, univ. dipl. pravnica, sodelavka
Področja dela:regulirane dejavnosti, delovnopravna razmerja, stanovanjske zadeve, upravne zadeve (davki), brezposelnost, okolje in prostor.

Mag. Uroš Kovačič, univ. dipl. pravnik, svetnik
Področja dela: priporniki, zaporniki, osebe v policijskem pridržanju, policijski postopki, prekrški, postopki pred sodišči

Barbara Kranjc, univ. dipl. pravnica, višja svetovalka II
Področja dela: delovna razmerja, brezposelnost, denacionalizacija, premoženjsko pravne zadeve, davki, carine, upravni postopki, urejanje prostora, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije

Mag. Jure Markič - univ. dipl. pravnik, svetnik Varuha
Področja dela: psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, mladinski domovi in vzgojni zavodi, forenzična psihiatrija, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, odvetništvo in notarji, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma

Mag. Simona Mlinar - univ. dipl. teologinja, višja svetnica
Področje dela: zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina – splošno, nasilje povsod, osebne težave, štipendije, družbene dejavnosti, šolstvo, kultura, šport, družbene dejavnosti, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma

Martina Ocepek - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha, direktorica strokovne službe
Področja dela: posegi v okolje, urejanje prostora

Ana Marija Polutnik
- univ. dipl. pravnica, svetnica
Področja dela: psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, mladinski domovi in vzgojni zavodi, forenzična psihiatrija, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma

Živan Rejc - univ. dipl. pravnik, višji svetnik
Področja dela: stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, posegi v okolje

Dr. Ingrid Russi Zagožen - univ. dipl. psih., višja svetnica 
Področja dela: invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina – splošno, nasilje povsod, osebne težave, družbene dejavnosti, šolstvo, kultura, šport, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma.

Andreja Srebotnik - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha
Področje dela: priporniki, zaporniki, osebe v policijskem pridržanju, policijski postopki, predsodni postopki, kazenski postopki, prekrški, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma

Neva Šturm - univ. dipl. pravnica, višja svetnica
Področja dela: delovna razmerja, brezposelnost, delavci v državnih organih, premoženjsko pravne zadeve, davki, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo

Brigita Urh - prof. defektologinja - logopedinja, svetnica Varuha
Področja dela: družbene dejavnosti, šolstvo, kultura, šport, štipendije, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, revščina – splošno

Jasna Vunduk - univ. dipl. socialna pedagoginja, svetnica
Področja dela: stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, projekt zagovorništvo, zagovorništvo otrok, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, socialni prejemki in pomoči, socialne storitve, institucionalno varstvo, nasilje - povsod, brezposelnost, štipendije, družbene dejavnosti (šolstvo), osebe v socialno varstvenih zavodih, mladinski domovi in vzgojni zavodi, naloge iz področja delovanja Varuha v vlogi Državnega preventivnega mehanizma.

Mojca Valjavec - univ. dipl. pravnica, svetnica
Področje dela: svoboda vesti, etika javne besede, zbiranje in združevanje, varnostne službe, volilna pravica, varstvo osebnih podatkov in zasebnosti, dostop do informacij javnega značaja, nacionalne in etnične manjšine, enake možnosti po spolu, enake možnosti pri zaposlovanju, enake možnosti glede na spolno usmerjenost, enake možnosti glede na telesno in duševno nezmožnost (invalidnost), državljanstvo, tujci, poprava krivic   

Lan Vošnjak - univ. dipl. pravnik, svetnik Varuha
Področja dela: preživnine, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine, pokojninsko in ivalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje in zdravstveno varstvo, institucionalno varstvo


Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.