Natisni vsebino

Strokovna služba


V strokovni službi varuha se opravljajo vse strokovne naloge za varuha(-injo) in namestnike varuha(-inje) po posameznih področjih iz pristojnosti Varuha, klasificira pobude, obravnava pobude ter pripravljajo mnenja, predlogi in priporočila, izvajajo preiskovalna dejanja ter izdelujejo poročila Varuha o ugotovitvah v zvezi s pobudami in posredujejo pobudnikom informacije v zvezi z njihovimi pobudami. Strokovna služba Varuha opravlja tudi administrativno - tehnične, informacijske in druge naloge v zvezi s pobudami. Vodi jo direktorica strokovne službe Martina Ocepek.


Gašper Adamič Metlikovič
- univ. dipl. pravnik, višji svetnik

Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci


Nataša Bratož - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha

Področje dela: omejitev osebne svobode, psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, pravosodje, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, odvetništvo in notariat

Živa Cotič Zidar, univ. dipl. pravnica, svetovalka Varuha

Področja dela: delovno pravne zadeve, brezposelnost, druge upravne zadeve, okolje in prostor, stanovanjske zadeve


Zlata Debevec
- univ. dipl. pravnica, višja svetnica

Področje dela: upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, upravni postopki, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo


Sabina Dolić
- univ. dipl. pravnica, višja svetovalka III

Področje dela: delovno pravne zadeve, delovno razmerje, delavci v državnih organih, brezposelnost, upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, davki, carine, upravni postopki, okolje in prostor, posegi v okolje, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo


Robert Gačnik - dipl.  varstvoslovec, specialist kriminalističnega preiskovanja, višji svetnik

Področje dela: državni preventivni mehanizem


Jožica Hanžel - uni. dipl. geografinja, svetnica

Področje dela: delovno pravne zadeve, delovno razmerje, delavci v državnih organih, brezposelnost, upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, upravni postopki, okolje in prostor, posegi v okolje, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo


Lidija Hvastja Rupnik - univerzitetna diplomirana komunikologinja, višja svetovalka III

Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov

 
Jan Irgel, univ. dipl. pravnik, sodelavec - pripravnik

Področje dela: delovno razmerje, premoženjsko-pravne zadeve, upravni postopki, posegi v okolje, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo

 
Mag. Lea Javornik - univ. dipl. sociologinja, univ. dipl. novinarka, svetnica Varuha

Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine


Liljana Jazbec -
prof, defekt. za motnje vedenja, osebnosti in domske pedagogike, svetnica

Področje dela: socialna varnost, socialni prejemki, pomoči in štipendije, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina – splošno, nasilje – povsod, osebne težave, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine, mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih, državni preventivni mehanizem


Petra Komel
- univ. dipl. pravnica, sodelavka

Področje dela: delovno pravne zadeve, delovno razmerje, brezposelnost, upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, davki, carine, okolje in prostor, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, upravni postopki

 
Mag. Uroš Kovačič, univ. dipl. pravnik, svetnik

Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, ilegalni tujci in prosilci za azil, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, postopki o prekrških, odvetništvo in notariat, zasebno varovanje, detektivi in redarji, policijski postopki, zasebno varovanje


Barbara Kranjc - univ. dipl. pravnica, višja svetovalka II

Področje dela: delovno pravne zadeve, delovna razmerja, brezposelnost, upravne zadeve, denacionalizacija, premoženjsko-pravne zadeve, davki, carine, upravni postopki, okolje in prostor, urejanje prostora, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence


Mag. Jure Markič - univ. dipl. pravnik, svetnik Varuha

Področje dela: državni preventivni mehanizem


Mag. Simona Mlinar - univ. dipl. teologinja, višja svetnica

Področje dela: socialna varnost, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki, pomoči in štipendije, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina – splošno, nasilje – povsod, osebne težave, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura


Martina Ocepek - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha, direktorica strokovne službe

Področja dela: posegi v okolje, urejanje prostora


Ana Marija Polutnik - univ. dipl. pravnica, svetnica

Področje dela: omejitev osebne svobode, psihiatrični bolniki, osebe v socialno varstvenih zavodih, mladoletniki v mladinskih, vzgojnih in drugih domovih, osebe v forenzični enoti psihiatrije, pravosodje, civilni postopki in razmerja, postopki pred delovnimi in socialnimi sodišči, upravni sodni postopki, policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji, državni preventivni mehanizem

 
Živan Rejc - univ. dipl. pravnik, višji svetnik

Področje dela: delovno razmerje, delavci v državnih organih, premoženjsko-pravne zadeve , upravni postopki, posegi v okolje, druge regulirane dejavnosti, komunalno gospodarstvo, komunikacije, energetika, promet, koncesije, licence, stanovanjske zadeve, stanovanjska razmerja, stanovanjsko gospodarstvo


Dr. Ingrid Russi Zagožen - univ. dipl. psih., višja svetnica  

Področje dela: socialna varnost, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, socialni prejemki, pomoči in štipendije, socialne storitve, institucionalno varstvo, revščina – splošno, nasilje – povsod, osebne težave


Andreja Srebotnik - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha

Področje dela: omejitev osebne svobode, priporniki, zaporniki, ilegalni tujci in prosilci za azil, osebe v forenzični enoti psihiatrije, pravosodje, predsodni postopki-tožilstvo, kazenski postopki, postopki o prekrških, policijski postopki, zasebno varovanje, detektivi in redarji


Neva Šturm - univ. dipl. pravnica, svetnica Varuha

Področje dela: pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo,  socialni prejemki, pomoči in štipendije, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura


Brigita Urh - prof. defektologinja - logopedinja, svetnica Varuha

Področje dela: pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, socialni prejemki, pomoči in štipendije, revščina – splošno, druge družbene dejavnosti, šolstvo, šport, kultura, varstvo otrokovih pravic, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, otroci s posebnimi potrebami, otroci manjšin in ogroženih skupin


Jasna Vunduk - univ. dipl. socialna pedagoginja, svetnica

Področje dela: zagovorništvo otrok, zagovorniki, sodelovanje z javnostjo, supervizije in intervizije, vloge za postavitev zagovornikov


Mojca Valjavec - univ. dipl. pravnica, svetnica

Področje dela: enakost pred zakonom in prepoved diskriminacije, varstvo dostojanstva, osebnostnih pravic ter varnosti in zasebnosti, svoboda vesti in verske skupnosti, svoboda izražanja, zbiranje in združevanje ter sodelovanje pri upravljanju javnih zadev, nacionalne in etnične skupnosti, tujci

 
Lan Vošnjak - univ. dipl. pravnik, svetnik Varuha

Področje dela: socialna varnost, pokojninsko zavarovanje, invalidsko zavarovanje, zdravstveno zavarovanje, zdravstveno varstvo, institucionalno varstvo, varstvo otrokovih pravic, stiki s starši, preživnine, otroški dodatki in upravljanje otrokovega premoženja, rejništvo, skrbništvo, zavodsko varstvo, nasilje nad otroki v družini, nasilje nad otroki izven družine

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.