Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe: izvajanje storitev sprotnega spremljanja medijev in izvajanja analiz (kliping storitev) za potrebe Varuha človekovih pravic za leti 2006 in 2007 - ZAKLJUČENO

ZADEVA: POVABILO K ODDAJI PONUDBE – NAVODILO PONUDNIKOM


Dobršen del delovanja Varuha človekovih pravic RS obsega komuniciranje z različnimi javnostmi. Pri tem seveda bistveno vlogo odigra tudi njegovo pojavljanje v medijih. Za učinkovito spremljanje Varuhovega pojavljanja v medijih ter oblikovanje medijskih strategij pa bi potrebovali ažurno spremljanje medijev ter izvajanje mesečnih analiz o Varuhovem pojavljanju v medijih.

V skladu s Pravilnikom za oddajo javnih naročil male vrednosti (0102-2/2005 z dne 5.1.2005) vas z namenom ažurnega spremljanja medijev vabimo, da predložite svojo ponudbo za spremljanje medijev ter izvajanje analiz za potrebe Varuha človekovih pravic RS za leti 2006 in 2007.

Povabilo k oddaji ponudbe v celoti:

Natisni: