Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Ob mednarodnem dnevu varuh poziva k aktivnim prizadevanjem zoper rasno diskriminacijo kot oviri razvoja

Ob mednarodnem dnevu za odpravo rasne diskriminacije, ki ga obeležujemo 21. marca, tudi varuh človekovih pravic Peter Svetina opozarja na škodljive posledice, ki jih imajo rasizem in druge oblike diskriminacije na pojavnost revščine, izbruh konfliktov, ekonomsko rast, razvoj in dobro upravljanje. "Čeprav je diskriminacija na podlagi rase ali narodnosti v Evropski uniji prepovedana, se z njo še vedno srečujemo, ne samo drugod, pač pa tudi doma. Zunaj o tem pričajo različna gibanja, doma pa naš odnos do tujcev in pripadnikov etničnih skupnosti. Pri prizadevanjih za odpravo rasne diskriminacije se je nujno usmeriti k vrednotam, na katerih temelji Evropska unija kot so sprejemanje, solidarnost in vključevanje," poudarja varuh.

"Pri ekonomskem in družbenem okrevanju zaradi posledic epidemije se moramo po robu postaviti tudi rasni diskriminaciji, ki predstavlja glavno oviro razvoju,« poudarja varuh. "Ljudje, ki so žrtve diskriminacije, vključno z rasno diskriminacijo, so v družbi marginalizirani, prikrajšani pa so tudi za enake možnosti pri razvoju svoje osebnosti, doseganju svojega polnega potenciala in za prispevek k ekonomski rasti. Pristop, ki temelji na spoštovanju človekovih pravic, omogoča vsem ljudem, da prispevajo k ekonomski rasti in da uživajo njene sadove," opozarja varuh.

Trajnostno usmerjena ekonomska rast temelji na dobrem upravljanju. Ta spodbuja participacijo, transparentnost, odgovornost, učinkovitost in pravičnost ter promovira vladavino prava. Zahteva tudi, da so politične, socialne, zakonske in ekonomske prioritete osnovane na širokem konsenzu v družbi in da so ob tem slišani tudi glasovi najrevnejših in najbolj ranljivih skupin.

"Ni dovolj, da smo zgolj deklarativno proti rasizmu. Proti njemu se moramo dejavno boriti. Oblikovati moramo okolje v katerem se rasizem ne bi dogajal. V vsakem trenutku moramo biti pozorni na znake, ki kažejo, da bi lahko bil prisoten in ga, kot plevel, v kali zatirati. Opozarjati moramo na ideje, ki spodbujajo diskriminacijo na temelju rase ali drugih okoliščin in tako skušati preprečiti posledice. Ker ko se te zgodijo, je že poškodovano dostojanstvo človeka, je že poseženo v njegove pravice in s tem v njegovo človečnost," še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina. 

* * *

Leta 1960 je policija v Sharpevilleu, v Južni Afriki 21. marca s streli pokončala 69 in ranila preko 300 ljudi zbranih na miroljubnih demonstracijah zoper zakone apartheida. Leta 1966 so na zasedanju Generalne skupščine Združenih narodov ta dan proglasili za mednarodni dan za odpravo rasne diskriminacije z namenom, da bi se spomnili tragedije v Shapervilleu. Priče takšnim in podobnim dogodkom smo bili od takrat, žal, še mnogokrat. In prav zato dan deluje kot opomnik na grozovite posledice rasizma, obenem pa nas opozarja na našo dolžnost odločno odpravljati rasizem in druge oblike diskriminacije.

Natisni: