Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Izjava Varuha človekovih pravic RS v zvezi s sodbo Upravnega sodišča RS št. II U 127/2016-14


Varuha človekovih pravic RS (v nadaljevanju: Varuh) so mediji danes, 23. maja 2016, seznanili s sodbo in sklepom Upravnega sodišča RS št. II U 127/2016-14 v zadevi M. O. proti Centroma za socialno delo Velenje in Slovenj Gradec.
Varuh poudarja, da ne more vsebinsko komentirati sodnih postopkov, ki še niso pravnomočno končani, še zlasti, ker je ena od strank v postopku že napovedala pritožbo.

Sicer pa ugotavljamo, da Upravno sodišče pritrjuje ugotovitvam Varuha, ki je na novinarski konferenci 8. 4. 2016 opozoril na pravni interes dedkov in babic oziroma ožjih sorodnikov v pravnih postopkih za zaščito otrok in potrebo, da jim ga prizna zakonodaja. Upravno sodišče je s svojo odločitvijo babici takšen pravni interes priznalo neposredno na podlagi 8. člena Evropske konvencije o varstvu človekovih pravic in temeljnih svoboščin in 53. člena Ustave RS. Varuh odločitev sodišča v tem delu pozdravlja, vseeno pa od zakonodajalca pričakuje, da bo to problematiko podrobneje uredil v novi družinski zakonodaji.

Na omenjeni konferenci za medije je Varuh še poudaril, da morajo državni organi odločiti o vsaki vlogi posameznikov, ki od njih zahtevajo določeno ravnanje, in ni dovolj, da jih o tem zgolj obvestijo z dopisom. Takšno stališče je potrdilo tudi Upravno sodišče v 25. točki obrazložitve, zato menimo, da bodo centri za socialno delo morali v tem delu spremeniti dosedanjo prakso.

Ponovno poudarjamo, da je Varuh v postopkih ugotavljal le, kako je bila upoštevana največja korist otrok ob formalnem odvzemu očetu in ugotovil, da ni prišlo do kršitve pravic otrok. Varuh torej ni ugotavljal nepravilnosti v postopkih, za katere so pristojni drugi državni organi in jih bo mogoče odpraviti v nadaljnjih postopkih, ki jih je začel zastopnik starih staršev. Trditi, da je Varuh podprl ugotovitve drugih organov, ni primerno, saj so bila že izhodišča za preučevanje različna.

Natisni: