Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh z analizo ugotavlja manko na področju usposabljanja o človekovih pravicah za javne uslužbence v državni upravi

Pospeševanje izobraževanja in usposabljanja o človekovih pravicah je ena od prednostnih nalog Centra za človekove pravice (Center), ki deluje v okviru Varuha človekovih pravic Republike Slovenije (Varuh). Zato je Center pripravil analizo z naslovom Zagotavljanje usposabljanja o človekovih pravicah za javne uslužbence v državni upravi v Sloveniji – pregled mednarodnih standardov, ocena stanja in analiza programov usposabljanja, ki jih zagotavlja Upravna akademija (Ministrstvo za javno upravo).

K minimalnim standardom usposabljanja javnih uslužbencev o človekovih pravicah državo zavezujejo Akcijski program za drugo fazo Svetovnega programa izobraževanja o človekovih pravicah (2010-2014) in cilji trajnostnega razvoja. Pregled mednarodnih standardov, ki jih določa z Akcijski program, ponuja prvi del analize.

V nadaljevanju analiza usmerja na pregled ugotovitev Varuha glede kršitev človekovih pravic s strani državne uprave kot izhajajo iz letnih poročilih Varuha za leta 2017-2021. Osredotoča se na splošno usposabljanje javnih uslužbencev in usposabljanje o človekovih pravicah v Sloveniji, kot ga zagotavlja Upravna akademija. Varuh ugotavlja, da usposabljanju o človekovih pravicah za javne uslužbence ni namenjena ustreza pozornost. Okrepiti bi ga bilo treba tako v okviru obveznega usposabljanja za imenovanje v naziv, kot tudi obveznega usposabljanja za najvišje vodilne javne uslužbence, ki pristopijo k usposabljanju za vodenje v upravi, ter v okviru neobveznega izobraževanja, usposabljanja in izpopolnjevanja javnih uslužbencev. Potrebne so tako normativne kot dejanske vsebinske spremembe oziroma dopolnitve programov usposabljanj.

Varuh pozdravlja pripravljenost Ministrstva za javno upravo in v tem okviru Upravne akademije, izraženo tako v odzivu na osnutek analize kot v odzivnem poročilu Vlade Republike Slovenije na Letno poročilo Varuha za leto 2021, da je v sodelovanju z Varuhom pripravljeno zagotoviti ustrezno usposabljanje o človekovih pravicah tako za javne uslužbence kot tudi funkcionarje. V ta namen bo Varuh nadaljeval z aktivnostmi skladno s svojimi pristojnostmi.Natisni: