Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Pri zagotavljanju aktivnega staranja je po opozorilih s posveta nujen celosten pristop

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer se je v torek, 23. 6. 2015, udeležila  posveta Za varno starost v slovenski družbi, ki ga je v Ljubljani organizirala Alma Mater Europaea - ECM. Udeleženci posveta so opozorili na pomen, ki ga ima omogočanje aktivnega staranja. Pri tem je nujen celosten pristop, ki ne vključuje le medicinskega vidika, so poudarili.

Varuhinja je menila, da bi moralo biti več spoštovanja do starejših ljudi. "V institucijah se starejši znova počutijo kot otroci tudi zaradi pomanjkanja spoštovanja do njih," je opozorila.

Starejši imajo po njenih besedah številne pravice, ki pa jim jih mlajši preprosto odvzamejo, tako denimo "pravico oditi, se vrniti, razpolagati z denarjem", je naštela.

Glede na pobude, ki jih prejemajo pri varuhu, je izpostavila problem nasilja nad starejšimi. "Najlažje je biti nasilen do tistih, ki so nemočni in ki se zaradi nasilnega vedenja ne bodo pritožili," je dejala.

Država in družba po njenih besedah tudi nista pripravljeni na težave, ki jih bo zaradi vse starejšega prebivalstva povzročila demenca. Za ravnanje z ljudmi z demenco je treba pripraviti vse službe, je opozorila.

Po besedah sekretarke Skupnosti centrov za socialno delo Slovenije in državne svetnice Darje Kuzmanič Korva je treba nadaljevati razvoj ved, ki obravnavajo starejše, denimo gerontologije in geriatrije. "Ni treba vsega odkrivati na novo, saj smo vse to znanje imeli že v preteklosti in ga imamo tudi danes," je poudarila.

Predstojnica katedre za socialno gerontologijo na Alma Mater Europaea - ECM Marija Ovsenik je izpostavila, da pot v dom ni edina rešitev za starejšega človeka. Vendar se po njenih besedah postavlja vprašanje, kako poskrbeti za tiste, ki niso v domovih.

Med prebivalci Slovenije je bilo v prvi polovici lanskega leta po podatkih državnega statističnega urada 17,5 odstotka starejših ali 0,2 odstotne točke več kot konec leta 2013. Število starejših se bo po projekcijah povečevalo vse do leta 2055, ko naj bi jih bilo skoraj tretjina.

 

VIR: STA

Natisni: