Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudbe za oblikovanje vizualnih komunikacij

Na podlagi Pravilnika o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh) opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vabimo k predložitvi ponudbe za oblikovanje vizualnih komunikacij za potrebe Varuha.

Podrobnosti vabila so na tej povezavi.

 

Za potrebe priprave idejnih zasnov na povezavah najdete logotip v krivuljah in priročnik CGP.

Natisni: