Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vprašanje oseb brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja nujno rešiti sistemsko

Varuhinja človekovih pravic Vlasta Nussdorfer je v ponedeljek, 30. 11. 2015, obiskala Ambulanto za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja s posvetovalnico v Mariboru, ki praznuje 10. obletnico delovanja pod okriljem neprofitne in humanitarne organizacije Nadškofijske karitas Maribor.     

Varuhinja je pri svojem delu srečuje s številnimi zgodbami ljudi, ki ne zmorejo plačevati prispevkov za zdravstveno zavarovanje. Tako s tistimi najbolj revnih, ki nimajo sredstev niti za hrano, kaj šele za zdravstveno zavarovanje, pa tudi z zgodbami nekdaj samostojnih podjetnikov, ki jih je v stisko in dolgove pahnila plačilna nedisciplina poslovnih partnerjev. Vsi ti in tudi drugi trkajo na vrata ambulante za osebe brez obveznega zdravstvenega zavarovanja.

Prav zato je posebej pozdravila prizadevanja tistih prostovoljcev, zdravnikov in drugega osebja, ki se vsakodnevno razdajajo za omenjene skupine ljudi.
Sicer se je varuhinje nedavno seznanila tudi z delovanjem Ambulante s posvetovalnico za osebe brez zdravstvenega zavarovanja v Ljubljani.

Ocenjuje, da je problem oseb brez osnovnega zdravstvenega zavarovanja nujno rešiti na sistemski ravni in da ustanovitev takšnih ambulant ni trajna rešitev, vsekakor pa mnogim nudi uteho in je njihova edina možnost. Zdravljenje na sekundarnem nivoju (specialistični pregledi ali bivanje v bolnišnici, kliniki itd.) je povezano z visokimi stroški in je mogoče samo z zdravstvenim zavarovanjem, je opozorila varuhinja.

Varuh se je že večkrat srečal z vodstvom obeh ambulant in predstavniki civilne družbe, ki nudijo pomoč ljudem, ki so se znašli v stiski, vendar pa Ministrstvo za zdravje, kljub večkratnim priporočilom in opozorilom s strani vodstva obeh ambulant, ni pokazalo pretiranega interesa za ureditev problema zdravstvenega varstva teh ljudi.

Varuhinja ocenjuje, da mora ureditev tega vprašanja postati ena izmed prioritetnih nalog ministrstva in vlade.

»Med nami namreč živi vse več ljudi s socialnega roba, tujcev, beguncev, pribežnikov, azilantov in drugih skupin oseb "brez papirjev", tudi ljudi brez legalnega statusa. Prav ti ljudje imajo številne zdravstvene probleme in pogosto ob sebi tudi otroke in druge družinske člane (starejše, bolne ali kako drugače nemočne), do katerih ne moremo in ne smemo biti brezbrižni,« je ob obisku povedala varuhinja.

Natisni: