Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Država mora sprejeti konkretne rešitve za odpravo diskriminacije slepih in slabovidnih

Slepa oseba z belo palico

Ob mednarodnem dnevu bele palice, ki ga obeležujemo v nedeljo, 15. oktobra 2023, varuh človekovih pravic Peter Svetina poudarja, da morajo slepi in slabovidni imeti enake možnosti in pogoje za dostojno življenje ter kakovostno in celovito vključitev v družbo. »Žal v državi še vedno ne moremo biti zadovoljni z dostopnostjo objektov v javni rabi za senzorno ovirane osebe. Nedostopnost grajenih objektov za invalide je v Sloveniji problem, ki se ga rešuje prepočasi. 12 let po uveljavitvi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov (ZIMI) in dve leti pred zakonskim rokom slepim in slabovidnim osebam še vedno niso v zadostni meri zagotovljene taktilne oznake na javnih površinah in v večstanovanjskih objektih, ki bi jim omogočale samostojno in neodvisno življenje,« izpostavlja Svetina.

Institucija Varuha je konec lanskega leta predstavila Posebno poročilo Varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Poročilo Varuha je razkrilo, da nobena enota centrov za socialno delo v Sloveniji slepim in slabovidnim ni zagotavljala napisov v Braillovi pisavi. Le ena enota od vseh 63 enot v državi pa je imela v času preverjanja taktilne oznake za orientacijo slepih in slabovidnih. »Obravnavali smo tudi možnost dostopa oseb s senzornimi motnjami, to je z motnjami sluha in vida, do slovenskih sodišč. Od sodišč pričakujem, da sprejmejo posebne ukrepe za dostopnost spletišč in mobilnih aplikacij sodišč za namen lažjega dostopa do informacij sodišč za vse uporabnike, še zlasti za invalide,« poudarja varuh.

Varuh človekovih pravic poziva tudi k drugim ustreznim prilagoditvam za slepe in slabovidne. »Opozarjamo na neprilagojenost učnega gradiva in različnih tekmovanj znanja za slepe in slabovidne otroke, kar povzroča neenakopravno obravnavo teh otrok. Brez prilagoditev so invalidi še bolj ranljivi, saj jih odrivamo na rob družbe in ne upoštevamo njihovih z ustavo zagotovljenih pravic. Od pristojnih zato pričakujem, da sprejmejo konkretne rešitve in zagotovijo finančna sredstva za odpravo diskriminacije slepih in slabovidnih ter drugih invalidov,« ob mednarodnem dnevu bele palice še poudarja varuh človekovih pravic Peter Svetina.

Natisni: