Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh Svetina v Državnem svetu RS predstavil ugotovitve Varuha človekovih pravic iz Posebnega poročila o dostopnosti centrov za socialno delo za invalide

Portretna fotografija varuha človekovih pravic Petra Svetine

Državni svet Republike Slovenije je danes, 26. januarja 2023, obravnaval Posebno poročilo Varuha o dostopnosti centrov za socialno delo za gibalno in senzorno ovirane invalide. Varuh človekovih pravic RS (Varuh) se je za izdelavo posebnega poročila odločil na podlagi anonimnih prijav uporabnikov centrov za socialno delo.

»Omogočanje fizičnega dostopa do objektov v javni rabi, dostopa do informacij in komunikacij za gibalno in senzorno ovirane invalide je pomemben element zagotavljanja enakih možnosti invalidov. Žal pa se invalidi še vedno prepogosto znajdejo pred številnimi ovirami v javnih ustanovah. Pri Varuhu smo stanje preverjali v vseh 63 enotah centrov za socialno delo v Sloveniji in ugotovili, da ni optimalno. Še več, v nekaterih primerih je kritično,« je v državnem svetu izpostavil varuh Svetina.

Marca 2021 se je Varuh najprej lotili poizvedovanja o dostopnosti za gibalno ovirane, nato pa je januarja lani pri istih naslovnikih poizvedoval še o izbranih vidikih dostopnosti za senzorno ovirane. »Ugotovili smo, da štiri enote centrov še leta 2021 niso imele zagotovljene fizične dostopnosti svojih prostorov za gibalno ovirane, devet objektov, kjer poslujejo centri, pa ni imelo invalidom zagotovljenih parkirišč. 18 enot centrov za socialno delo ni imelo sanitarij, dostopnih za invalide. Invalide so zato usmerjali na primer na sanitarije na bližnji bencinski servis ali v 170 metrov oddaljen zdravstveni dom. To je nesprejemljivo in kaže na brezbrižnost države in vodstva posameznih enot centrov za socialno delo,« je bil kritičen Svetina.

Kot je dejal, je ugotovljeno stanje glede dostopnosti z vidika senzornih oviranosti še slabše. Le dobra polovica enot je imela jasno označen vhod, ki omogoča neoviran dostop osebam z motnjami sluha oziroma vida. Le ena enota od vseh enot v državi je imela v času preverjanja taktilne oznake za orientacijo slepih in slabovidnih. Morebitne možnosti vgradnje slušnih zank tudi žal ni na nobenem izmed slovenskih centrov za socialno delo.

»Tako stanje je v Sloveniji, več kot desetletje po uveljavitvi Zakona o izenačevanju možnosti invalidov in po skoraj 15 letih od začetka veljavnosti Konvencije o pravicah invalidov, nedopustno. V centre za socialno delo prihajajo posamezniki v hudih stiskah, zato je povsem nesprejemljivo, da takšne ustanove niso dostopne prav ljudem, ko jih potrebujejo. Prepričan sem, da lahko s tem poročilom državi, ki je dolžna skrbeti za izboljšave, ponudimo dovolj izčrpne rešitve za nujno ukrepanje. To je nedvoumno naloga Vlade Republike Slovenije in ministrstev, ki na svojih delovnih področjih uresničujejo cilje nacionalnega akcijskega programa za invalide. Od države zato pričakujem, da zagotovi ustrezno infrastrukturo, s katero bo omogočena enaka obravnava za vse ljudi oziroma njihovo socialno vključevanje,« je še poudaril varuh človekovih pravic Peter Svetina.

 

 

Natisni: