Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Vlasta Nussdorfer: »Na številnih področjih se zadeve premikajo«

»Zadovoljna sem, da se država čedalje bolje odziva na varuhova priporočila. V letu 2016 smo prejeli okoli 10.000 klicev pobudnic in pobudnikov, obravnavali pa približno 4.000 zadev,« je na novinarski konferenci svoje delo v preteklem letu optimistično predstavila Vlasta Nussdorfer, varuhinja človekovih pravic. Uvodoma je poudarila, da veliko pobud rešijo še preden so le-te vložene.

Institucija po besedah varuhinje še vedno največ skrbi posveča najranljivejšim skupinam. »Revščina s svojimi številnimi obrazi ostaja osrednja tema. Tudi lani smo obravnavali največ pobud, ki so se nanašale na različne socialne stiske. Prav zato smo še posebej veseli, ko nam uspe pozitivno rešiti težave najranljivejših. Če gre za skupine, je dosežek toliko večji.«

Uspeli so, da morajo občine še naprej s subvencijami pomagati socialno šibkejšim prebivalcem, ki živijo v tržnih in hišniških stanovanjih ter uveljaviti pravice samozaposlenim.

Lani so obravnavali 4.308 zadev, od tega kar 3.183 različnih pobud. Poleg obsežnega dela v pisarni so izvedli tudi 12 poslovanj zunaj sedeža. Varuh je dosegel, da je končno sprejet Zakon o prijavi prebivališča in so tako osebe brez bivališča dobile naslov, kamor se jim lahko stekajo njihove pravice.

Pravica do vode je končno vpisana v ustavo, kar pa ni dovolj, opozarja varuhinja. Še se dogajajo primeri, da socialno ogrožene osebe ostanejo brez te osnovne dobrine. Najranljivejši ne smejo ostati niti brez doma, zato je treba najti ustrezne rešitve pri izvršbah na nepremičnino, poudarja varuhinja.

Po več letih je bila sprejeta tudi novela Zakona o preprečevanju nasilja v družini. Ob tem pa Vlasta Nussdorfer opozarja, da je ljudi, ki so jim zaradi različnih okoliščin kršene osnovne človekove pravice, še veliko. Mednje sodijo tudi otroci s posebnimi potrebami. Zadovoljna je, da je bila lani po njenem ukrepanju končno zgrajena in odprta OŠ dr. Ljudevita Pivka za otroke s posebnimi potrebami.

Pričakujemo, da bodo dolgo pričakovane spremembe na področju delovnih razmerij prinesle zaščito tudi delavcem, je dejala in pozdravila sprejem Zakona o čezmejnem izvajanju storitev. Upa tudi, da bo sprejeta sprememba Kazenskega zakonika, po kateri bi bilo lažje dokazovanje krivde delodajalcem, ki kršijo pravice delavcev.  

Varuhinja pričakuje sprejem zakonodaje na področju zdravja, nujno je treba urediti urgentne pedopsihiatrične službe in opravljanje psihoterapevtskih storitev.

Ne premika se pri nameščanju oseb z motnjo v duševnem zdravju v socialno varstvene zavode (SVZ), zato bodo o tem pri Varuhu letos izdelali posebno poročilo.
Varuhinja je zadovoljna, da živijo mladoletni begunci in otroci brez spremstva v dijaških domovih, na neprimerne nastanitve zanje je opozarjala že pred begunskim valom. Ker se projekt nastanitve teh otrok letos julija izteka, je priporočila, naj vlada čim prej pripravi sistemske rešitve.

Pozdravila je začetek reforme na področju pravosodja. Boljša organizacija dela sodišč za zagotovitev hitrejšega, preglednejšega in kakovostnejšega sojenja lahko prispeva, da bo manj primerov pristalo pred Evropskim sodiščem za človekove pravice, ocenjuje Vlasta Nussdorfer.

Državo je pozvala, naj na področju urejanja romske problematike zavzame aktivnejšo držo. Nujno pa mora dati prednost tudi okoljskim vprašanjem.

Priporočila pa je tudi, da se končno vzpostavijo pogoji za delo Zagovornika načela enakosti ter pozdravila .

Opozorila je, da morajo organi v državi bolje sodelovati, saj ravno zaradi tega ne pride do uveljavitve mnogih pravic. »Uprava se mora pri svojem delu večkrat spomniti na načeli pravičnosti in dobrega upravljanja, zakonodajo pa v primeru dvoma  razlagati ljudem v korist.«  

»Nikakor ne smemo dovoliti zmanjševanja že pridobljenih pravic, zlasti ne v imenu kakršne koli krize, tudi finančne,« je še opozorila.

Letno poročilo Varuha za leto 2016 in Poročilo Državnega preventivnega mehanizma za leto 2016 je danes prejel predsednik državnega zbora dr. Milan Brglez, varuhinja pa ga je skupaj z namestniki predala tudi predsedniku RS Borutu Pahorju in se z njim pogovorila podrobno o vsebini.

Natisni: