Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Obvestilo o izbiri ponudnika za oblikovanje vizualnih komunikacij za potrebe Varuha

Na podlagi izvedenega anonimnega javnega razpisa št. 0406-3/2014 z dne 5.2.2014 po enostavnem postopku skladno s Pravilnikom o javnem naročanju št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, (v nadaljevanju Pravilnik), ki pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije (v nadaljevanju Varuh) opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, izdajam naslednje

OBVESTILO O IZBIRI PONUDNIKA

Kot najugodnejši ponudnik za izvajanje storitve oblikovanja vizualnih komunikacij od idejne zasnove do izdelave oblikovnih in drugih komunikacijskih rešitev ter dodelave, obdelave in priprave likovnih in besedilnih materialov naročnika v obliki datotek, potrebnih za realizacijo posameznih izdelkov ali njihovih sklopov za potrebe Varuha se izbere ponudnik: FUTURA DDB d.o.o., Poljanski nasip 6, 1000 Ljubljana.

 

Obrazložitev


Natisni: