Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Varuh dosegel višje nadomestilo plače za za netestirane bolnike v stiku z obolelimi

Na Varuha človekovih pravic se preko elektronske pošte in brezplačne telefonske številke 080 15 30 obračajo številni ljudje, ki iščejo informacije, povezane s širjenjem novega koronavirusa, ali pa želijo biti v tej zvezi osveščeni o svojih pravicah oz. menijo, da so jim kršene. Med njimi smo obravnavali primer družine iz kraja, ki velja za eno večjih žarišč te bolezni v Sloveniji.

Kot nam je zaupala pobudnica, sta poleg njenega moža zboleli še z mlajšo hčerko. Testiran je bil le mož, pri katerem je bila dokazana bolezen COVID-19. Pobudnica je bila pregledana na vstopni točki, ker pa njeno zdravstveno stanje ni zahtevalo hospitalizacije, ni bila testirana, kar pa je v naslednjih korakih povzročilo razliko v pravici do nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela med njima z možem. Iz tega razloga se je obrnila na Varuha človekovih pravic, saj je bil njen mož, ki je imel potrjeno okužbo, upravičen do nadomestila plače v višini 90 odstotkov od osnove, pobudnica pa do 80 odstotkov. Po našem posredovanju pri Ministrstvu za zdravje so do višjega nadomestila plače za čas začasne zadržanosti z dela upravičeni tudi bolniki z respiratornim obolenjem, ki niso bili testirani na COVID-19, pa izbrani osebni zdravnik ugotovi, da so bili v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za COVID-19.

V korespondenci z Ministrstvom za zdravje smo pri Varuhu človekovih pravic poudarili, da razumemo pomisleke stroke o smiselnosti testiranja vseh potencialno obolelih, vendar pa se nam postavlja vprašanje pravičnosti posledično nižjega nadomestila plače za čas bolezni za obolele zavarovance, ki niso bili testirani in se zato uradno ne štejejo za obolele za COVID-19. Ministrstvo se je z nami strinjalo in aktivno pristopilo k reševanju problematike. Posvetovali so se z Zavodom za zdravstveno zavarovanje Slovenije (ZZZS), ki je vse izvajalce zdravstvenih storitev nemudoma obvestil, kako ravnati v takšnih primerih, da do razlikovanja ne bi prihajalo. Tako morata biti po novem za »potrditev« bolezni COVID-19 kumulativno izpolnjena dva pogoja:

–    zavarovanec mora imeti respiratorno obolenje, pa ni bil testiran in
–    izbrani osebni zdravnik mora hkrati ugotoviti, da je bil zavarovanec v nekem (bolj) intenzivnem stiku z osebo, ki je obolela za COVID-19 (npr. družinski član itd.). V slednjem primeru epidemiološka stroka predlaga zavarovancu odreditev ukrepa izolacije v trajanju 14 dni (ki se bo po tem času končal oziroma v primeru razvoja bolezni in potrjenega virusa nadaljeval do ozdravitve). 

Pri Varuhu pozdravljamo odločitev Ministrstva za zdravje, ki je sledilo našim pomislekom in skladno z načelom pravičnosti v sodelovanju z ZZZS odpravilo razlikovanje med "dokazano in nedokazano" obolelimi s COVID-19.* Po nasvetu ministrstva smo zato pobudnici, ki se je obrnila na nas svetovali, da se obrne na svojega izbranega osebnega zdravnika, ki naj popravi elektronski bolniški list, da bo lahko upravičena do višjega nadomestila plače zaradi začasne zadržanosti od dela.

 

* Po javni objavi te informacije smo naknadno prejeli pojasnilo ZZZS, da so zadevo uredili že preden se je nanje po našem posredovanju obrnilo Ministrstvo za zdravje.

 

 

Natisni: