Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Povabilo k oddaji ponudb za dobavo in namestitev strojne in programske opreme za sistem registracije delovnega časa in kontrole pristopa

Varuh človekovih pravic RS skladno s Pravilnikom o javnem naročanju, št. 0101-1/2012 z dne 10. 4. 2012, ki pri Varuhu človekovih pravic Republike Slovenije opredeljuje postopke javnega naročanja do zakonsko predpisanih vrednosti, vabi vse zainteresirane, da posredujejo svojo ponudbo za dobavo in namestitev strojne in programske opreme za sistem registracije delovnega časa in kontrole pristopa, z dvoletnim vzdrževanjem obeh sistemov.

Povabilo k oddaji ponudbe - sistem registracije delovnega časa in kontrole pristopa

Obrazci


*********************************************************************

V zvezi z objavljenim evidenčnim naročilom za dobavo in namestitev strojne in programske opreme za sistem registracije delovnega časa in kontrole pristopa smo prejeli naslednja vprašanja potencialnega ponudnika, na katera podajamo sledeče odgovore:

 1. Ali je potrebno priložiti 2 ali 3 referenčna potrdila?
  Odgovor naročnika: Potrebno je predložiti dve (2) referenčni potrdili.
 2. Ali je istovrstni sistem mišljen kot sistem registracije in/ali kontrole pristopa ali kot sistem registracije in/ali kontrole pristopa, ki je bil uveden v javnem sektorju?
  Odgovor naročnika: Mišljen je sistem registracije in/ali kontrole pristopa, z značilnostmi, navedenimi v točki 7.1. povabila k oddaji ponudbe.
 3. Koliko registracijskih terminalov je predmet ponudbe?
  Odgovor naročnika: Predmet ponudbe je 1 registracijski terminal.
 4. Prosimo za opis obstoječega sistema RFID kartic (ponudnik)?
  Odgovor naročnika: Obstoječi sistem registracije delovnega časa (in kartic) je jasno naveden v tretjem odstavku 1. točke II. dela povabila k oddaji ponudbe, navedeni sistem je dobavila in namestila družba Četrta pot d.o.o.
 5. Skrbnik obstoječega sistema ste sami dostopa do vašega strežnika nimamo. Prosimo za opis, na kakšen način bi želeli imeti pripravljen arhiv obstoječih podatkov? Nam boste omogočili dostop?
  Odgovor naročnika: Arhiv naj bo pripravljen na način, da bo omogočal vpogled in uporabo obstoječih podatkov. Izbranemu ponudniku bo omogočen dostop do strežnika.
 6. Koliko vrat, ki jih želite opremiti s kontrolo pristopa, je predmet ponudbe? Želite enostransko ali dvostransko kontrolo pristopa?
  Odgovor naročnika: Predmet ponudbe je 6 vrat z enostransko kontrolo pristopa.
 7. Ali krmilne enote potrebujejo avtonomno napajanje?
  Odgovor naročnika: Da oziroma preko UPS napajalnika.
 8. Lahko ponudimo sistem v najemu (cloud) ali zahtevate postavitev na vašem strežniku (on premise)?
  Odgovor naročnika: Zahteva se postavitev na naročnikovem strežniku. 
 9. V našem primeru imamo večje število ustreznih referenc, kar se tiče rešitve in števila uporabnikov, vendar so vsa podjetja in javni zavodi, ki uporabljajo našo rešitev, v najemniškem modelu, torej niso rešitve odkupili, ampak jo plačujejo kot mesečni najem. Zanima nas, ali so tovrstne reference ustrezne, saj gre za enako rešitev, samo način namestitve in plačevanja je drugačen. Posledično je vrednost projekta težko primerjati, čeprav gre za enak produkt.
  Odgovor naročnika: V točki 7.1. povabila za oddajo ponudb za predmetno evidenčno naročilo je jasno naveden referenčni pogoj, in sicer, da je ponudnik v zadnjih treh letih dobavil in namestil najmanj dva istovrstna sistema registracije in/ali kontrole pristopa za najmanj 50 uporabnikov, vrednost posameznega dobavljenega in nameščenega sistema pa je bilaa najmanj toliko, kot je ocenjena vrednost tega posla. Prav tako je naročnik kot odgovor na vprašanje enega od ponudnikov že odgovoril, da se zahteva namestitev na naročnikovem strežniku.
Natisni: