Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Evropski regionalni kolokvij ob 50. letnici Splošne deklaracije človekovih pravic

Varuh človekovih pravic g. Ivan Bizjak se je udeležil Evropskega regionalnega kolokvija, ki je v organizaciji Sveta Evrope od 2. do 4. septembra 1998 potekal v Strasbourgu. Namen kolokvija je bil prispevek k obeleževanju 50. obletnice Splošne deklaracije človekovih pravic in pregled uresničevanja Dunajske deklaracije in programa delovanja. Udeležence kolokvija je med drugim nagovorila tudi Visoka komisarka ZN za človekove pravice ga. Mary Robinson. Osrednje teme kolokvija so bile zaščita in odgovori na množične in strukturne kršitve človekovih pravic, socialne pravice ter njihova nedeljivost in soodvisnost, učinkovito uvajanje ženskih pravic, učinkovita zaščita človekovih pravic na nacionalni in mednarodni ravni ter promocija človekovih pravic oz. s tem povezana vprašanja obveščanja in izobraževanja. Stališče g. Bizjaka o vlogi ustavnega sodišča pri varovanju človekovih pravic je v skupini, ki je razpravljala o zaščiti človekovih pravic na nacionalni ravni, zbudilo veliko pozornosti. Varuh človekovih pravic je ob tem predstavil možnosti, ki jih ima slovenski ombudsman v odnosu do Ustavnega sodišča oz. njegovo pravico, da v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava, vloži zahtevo za oceno ustavnosti in zakonitosti predpisov in splošnih aktov, izdanih za izvrševanje javnih pooblastil ter pravico, da ob pogojih, ki jih določa zakon, vloži pred ustavnim sodiščem ustavno pritožbo v zvezi s posamično zadevo, ki jo obravnava. G. Bizjak je poleg tega med razpravo poudaril zelo pomembno preventivno vlogo, ki jo ima ombudsman v različnih primerih, ko pride do problemov, ker je posamezniku odvzeta ali omejena osebna svoboda. Gre predvsem za policijsko pridržane osebe, pripornike, osebe, ki so na prestajanju kazni zapora, ter osebe, ki so proti svoji volji psihiatrično hospitalizirane in zdravljene. Ob teh vprašanjih se je razvila zelo živahna razprava.

 

Natisni: