Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Mag. Bojana Cvahte

direktorica strokovne službe Varuha od julija 2007 do vključno 23. 9. 2012

 • 1975 - diplomirala na Višji šoli za socialno delo,
 • 1975 do 1979 - samostojna referentka na invalidskem oddelku Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje,
 • 1979 - 1988 - strokovna delavka na mladinsko kazenskem oddelku  tedanjega Temeljnega sodišča v Ljubljani (delo z mladoletnimi prestopniki in njihovimi starši),
 • 1990 - končala specialistični študij Socialno delo v podjetjih na Visoki šoli za socialno delo in si pridobila naziv socialna delavka specialistka,
 • 1988 - 1995 vodja kadrovsko socialne službe na Temeljnem sodišču v Ljubljani
 • 1994 – končala univerzitetni študij in pridobila naziv univerzitetna diplomirana socialna delavka,
 • 1995 - svetovalka varuha pri Varuhu človekovih pravic RS (socialno varstvo, otrokove pravice, delovna razmerja, brezposelnost, pravice iz pokojninske in invalidske zakonodaje),
 • 1996 in 1997 - državna sekretarka na  Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (sektor za socialne zadeve),
 • 1998 - ponovno zaposlena kot svetovalka varuha pri Varuhu človekovih pravic, področje (delovna razmerja, delavci v državnih organih, brezposelnost, pokojninsko invalidska zakonodaja, širše socialno varstvo, pravice starejših oseb, obsojenci, mladoletni obsojenci, pravice žensk, nasilje na delovnem mestu),
 • 1999 - na Fakulteti za organizacijske vede pridobila naziv magistrica znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja (magistrska naloga - Zaposlitvene možnosti  brezposelnih po 40. letu starosti z vidika  ravnanja s človeškimi viri),
 • od julija 2007 do vključno 23.9.2012 direktorica strokovne službe pri Varuhu človekovih pravic RS


Avtorica številnih predavanj, prispevkov in člankov  in s področja socialnega varstva (pravice starejših, institucionalno varstvo, revščina, nasilje, brezdomstvo, stanovanjska vprašanja, zasvojenost, pravice otrok ipd.) delovnih razmerij, brezposelnosti, »mobbinga«….

Na vrh

Direktorica strokovne službe:

mag. Bojana Cvahte

 

1975

Diplomirala na Visoki šoli za socialno delo

1975-1979Samostojni referent na invalidskem oddelku Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje
1979-1988Strokovna delavka na mladinsko kazenskem oddelku  tedanjega Temeljnega sodišča (delo z mladoletnimi prestopniki in njihovimi starši, vodenje skupin mladoletnikov na centru za socialno delo)
1988-1995Vodja kadrovsko socialne službe na Temeljnem sodišču v Ljubljani
1990Končala specialistični študij Socialno delo v podjetjih na Visoki šoli za socialno delo in pridobila naziv socialna delavka specialistka
1994Pridobila univerzitetno izobrazbo socialne smeri in naziv univerzitetna diplomirana socialna delavka
1995Svetovalka varuha v Uradu varuha človekovih pravic (socialno varstvo, otrokove pravice, delovna razmerja, brezposelnost, pravice iz pokojninske in invalidske zakonodaje)
1996-1997

Državna sekretarka na Ministrstvu za delo, družino in socialne zadeve (vodenje celotnega področja socialnega varstva delo, predsednica nacionalnega sveta za demografsko politiko itd.)

1998

Ponovno zaposlena kot svetovalka varuha pri VČP področje (delovna razmerja, brezposelnost, pokojninsko invalidska zakonodaja, širše socialno varstvo, pravice starejših oseb, zaporniki, mladoletni zaporniki, pravice žensk, nasilje na delovnem mestu)

1999

Magistrirala na Fakulteti za organizacijske vede in pridobila naziv magistrica znanosti s kadrovsko izobraževalnega področja

od julija 2007

Direktorica strokovne službe pri Varuhu človekovih pravic RS

Mag. Bojana Cvahte je avtorica številnih predavanj, prispevkov in člankov in s področja socialnega varstva (pravice starejših, revščina, nasilje, brezdomstvo, stanovanjska vprašanja, zasvojenost, pravice otrok ipd.) delovnih razmerij, brezposelnosti, »mobbinga«...