Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

POROČILA, DOGODKI IN PROJEKTI

Varuh človekovih pravic državnemu zboru poroča z letnimi in posebnimi poročili, izdaja pa tudi druge publikacije, ki so dokumenti časa o določenih problematikah in iskanju rešitev. Pripravlja tudi promocijska gradiva in publikacije za boljše razumevanje človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Kot nacionalna institucija za človekove pravice je zavezan k promociji človekovih pravic in temeljnih svoboščin. Enako pomembno kot poznavanje človekovih pravic je tudi, da smo seznanjeni z možnostmi, ki jih pri njihovem uveljavljanju lahko nudi institucija Varuha, zato pripravljamo tudi publikacije in dogodke, ki osvetlijo naše delo iz različnih zornih kotov.

Vse to je mogoče najti na teh straneh.