Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DISKRIMINACIJA NA PODLAGI SPOLNE USMERJENOSTI

 

Sledil je seminar o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti, na katerem so bili predstavljeni pristopi, politike, strategije in projekti, ki so namenjeni odpravljanju te oblike diskriminacije in so lahko v pomoč delodajalcem, učiteljem in vzgojiteljem.
Maja Pan iz Amnesty International je z interaktivnimi metodami in avdiovizualnimi pripomočki predstavila vsakodnevno življenje gejev in lezbijk ter njihovo stigmatizacijo in diskriminacijo, ki jo doživljajo v različnih okoljih. V nadaljevanju je Tatjana Greif iz Škuca LL predstavila projekt Partnerstvo za enakost, ki je namenjen ozaveščanju in usposabljanju socialnih partnerjev za uvedbo protidiskriminacijskih politik v zaposlovanju in na trgu dela, s poudarkom na ranljivi skupini istospolno usmerjenih.

Constanze Pritz-Blazek iz avstrijskega Urada za enake možnosti je predstavila mednarodna projekta za ozaveščanje o diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti. Gre za mednarodni projekt Triangle (Transfer of Information Against the Discrimination of Gays and Lesbians in Europe); izvajala ga je mednarodna mreža partnerjev, ki je določila konkretne cilje na področju obveščanja in vzgojno-izobraževalnega dela, katerega namen je zmanjševanje diskriminacije. Delovni program se je zaključil s pripravo priročnika, namenjenega učiteljem, izobraževalcem in svetovalcem. V nadaljevanju je bil predstavljen še projekt Centra za migrante, lezbijke in geje (MILES), ki omogoča podporo in svetovanje gejem in lezbijkam in izvaja aktivnosti za ozaveščanje, ki so namenjene predvsem skupnostim migrantov. Andres Delgado, nekdanji sekretar Urada švedskega Ombudsmana proti etnični diskriminaciji, pa je predstavil delo švedskega Ombudsmana proti diskriminaciji na podlagi spolne usmerjenosti pri odpravljanju homofobije na delovnem mestu.