Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

DISKRIMINACIJA NA PODLAGI VERE

Med tem je Iscomet v sodelovanju z Varuhom človekovih pravic in Inštitutom za človekove pravice Ludwig Boltzmann pripravili konferenco o verskih svoboščinah in diskriminaciji ljudi na podlagi vere ali prepričanja. Na njej so poleg priznanih domačih strokovnjakov sodelovali tudi strokovnjaki iz Danske, Luksemburga, Nemčije, Poljske, Severne Irske in Švedske. Namen konference je bil opozoriti na odprta vprašanja, s katerimi se v Sloveniji srečujejo verujoči, neverujoči in verske skupnosti.

Prepoved diskriminacije na podlagi vere ali prepričanja je ena izmed izrecno navedenih podlag prepovedi diskriminacije v vseh mednarodnih instrumentih. Mnogokrat se diskriminacija posameznikov zaradi vere ali prepričanja zanemarja, saj prevladujoča družba potiska verovanje v zasebno sfero posameznika. S tem se država skuša izmakniti odgovornosti za zagotavljanje enakih možnosti vsem različno verujočim in neverujočim prebivalcem Republike Slovenije. Glavno sporočilo konference je tako bilo, da je država dolžna sprejeti takšno normativno ureditev, ki bo zagotavljala enakost vseh prebivalcev RS ne glede na vero in prepričanje, obenem pa zagotoviti vsem v Sloveniji delujočim verskim skupnostim pravico do opravljanja njihovih verskih obredov.