Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

VEČPLASTNA DISKRIMINACIJA IN POLITIKA ENAKOSTI SPOLOV

Po napornem septembru smo serijo oktobrskih seminarjev začeli z delovnim pogovorom o politiki enakih možnosti spolov in večplastni diskriminaciji, na katerega so bili vabljeni predvsem direktorica Urada za enake možnosti, Zagovornica načela enakosti in drugi zaposleni v Uradu za enake možnosti ter predstavniki Varuha človekovih pravic. Vabljeni so bili tudi drugi člani Sveta vlade za uresničevanje načela enakega obravnavanja. V pogovoru sta sodelovala tudi Ingrid Nikolay-Leitner, vodja avstrijskega urada za enake možnosti, in Dieter Schindlauer, ustanovitelj in vodja najpomembnejše nevladne organizacije za boj proti rasizmu v Avstriji ZARA.

Vsebina pogovora se je osredotočala na odprta vprašanja, ki se zastavljajo v zvezi s horizontalnim pristopom k odpravi diskriminacije in ob pojavu večplastne diskriminacije. Posebej smo se dotaknili tudi vprašanj širitve pristopov in politik, nastalih v okviru vzpodbujanja enakih možnosti spolov na druge skupine v družbi, ki so še posebej občutljive zaradi značilnosti, ki predstavljajo možne podlage za diskriminacijo. Zaradi odsotnosti ustreznega slovenskega termina naj opozorimo, da je bilo govora o politikah, za katere se v evropskem prostoru uporablja termin diversity mainstreaming«.
Med Slovenijo in Avstrijo obstajajo določene institucionalne podobnosti, saj so v obeh državah organi, ki so bili izvorno zadolženi za spremljanje položaja in razvoj politik enakih možnosti spolov, na podlagi antidiskriminacijske zakonodaje dobili dodatne, bistveno širše naloge. Tako so se znašli pred številnimi novimi priložnostmi, izzivi in preizkušnjami.