Varuh ДЌlovekovih pravic

Varuh

ČP

Organi pregona brez diskriminacije

 

Organi pregona brez diskriminacije

Konec junija smo v sodelovanju s Policijsko akademijo organizirali seminar Organi pregona proti diskriminaciji, katerega najpomembnejši element so bile dejavnosti za ozaveščanje in senzibiliziranje udeležencev o pomenu izvajanja nalog policije brez sleherne diskriminacije. Na usposabljanju je sodelovalo 45 policistov iz različnih policijskih postaj, kot sodelavci trenerske ekipe pa smo se prvič preizkusili tudi usposobljeni sodelavci oddelka za diskriminacijo Urada Varuha.

Ob koncu zelo uspešnega dvodnevnega seminarja smo udeležence povprašali, kakšni so bili njihovi občutki glede izvedbe seminarja in česa bi si na podobnih usposabljanjih v prihodnosti želeli. Udeleženci so nam potrdili, da so podobna usposabljanja nujna, ne le za njih, pač pa tudi za njihove sodelavce in bodoče policiste. Izjemno so bili zadovoljni z interaktivnim pristopom - tako so imeli možnost izraziti svoje mnenje, potrebe in težave. Na splošno lahko ocenimo, da je bilo sodelovanje Varuha in Policije zelo uspešno in da obstaja pripravljenost za nadaljnje sodelovanje obeh institucij v skupnem boju proti diskriminaciji.