Natisni vsebino

Utemeljenost pobud

Letno poročilo 1997 - Statistika

Utemeljenost pobud

V tabeli 3.3.10. je prikazana razdelitev zaključenih zadev glede na ugotovljeno utemeljenost. Med 3.342 zadevami, zaključenimi v letu 1997, je bilo 732 utemeljenih oziroma delno utemeljenih, kar je 21,9 odstotka vseh pobud, pri katerih je bil postopek obravnavanja pri varuhu v letu 1997 končan. V primerjavi s predhodnimi leti se je delež utemeljenih pobud nekoliko zmanjšal (v letu 1995 je bilo utemeljenih oziroma delno utemeljenih 26,0 odstotkov zaključenih zadev, v letu 1996 pa 26,1 odstotka).

Razlog za to gre iskati v številnih nerazumno dolgih postopkih. Če gre za odločanje zunaj zakonskega roka v upravnem postopku oziroma zunaj razumnega (nekajletnega) roka v sodnih postopkih, štejemo namreč, da je pobuda pri varuhu utemeljena.

V primerjavi s sorodnimi institucijami v drugih državah je delež utemeljenih pobud razmeroma visok.  

Slika 3.3.9. prikazuje zadeve, zaključene v letu 1997, glede na utemeljenost pobud.

Tabela 3.3.10.

UTEMELJENOST POBUDE

LETO 1996

LETO 1997

Indeks (97/96)

Število 

Delež

Število 

Delež

1. NEPRISTOJNOST VARUHA

461

14,0%

426

12,7%

92,4

2. NI POGOJEV ZA OBRAVNAVO (skupaj)

1.644

50,1%

1.893

56,6%

115,1

2.1 ni pogojev za obravnavo

429 

13,1%

653

19,5%

152,2 

2.2 preuranjena

200 

6,1%

118

3,5%

59,0 

2.3 prepozna

13 

0,4%

13

0,4%

100,0 

2.4 žaljiva, anonimna

23 

0,7%

40

1,2%

173,9 

2.5 očitno neutemeljena

64 

1,9%

35

1,0%

54,7 

2.6 nepopolna pobuda

44 

1,3%

12

0,4%

27,3 

2.7 nesodelovanje pobudnika

157 

4,8%

161

4,8%

102,5 

2.8 zadeva še v postopku

438 

13,3%

550

16,5%

125,6 

2.9 ni bilo uporabljeno pravno sredstvo

48 

1,5%

44

1,3%

91,7 

2.10 manj pomembna zadeva

35 

1,1%

59

1,8%

168,6 

2.11 umik pobude

45 

1,4%

55

1,6%

122,2 

2.12 v vednost

148 

4,5%

153

4,6%

103,4

3. NEUTEMELJENA

302

9,2%

252

7,6%

82,9

4. DELNO UTEMELJENA

266

8,1%

273

8,2%

102,6

5. UTEMELJENA

590

18,0%

459

13,7%

77,8

6. UTEMEL. NI MOGOČE UGOTOVITI

19

0,6%

39

1,2%

205,3

SKUPAJ

3.282

100%

3.342

100%

101,8


Slika 3.3.9.

V PRIPRAVI

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.