Natisni vsebino

Pobude po stanju obravnavanja

Letno poročilo 1997 - Statistika

Pobude po stanju obravnavanja

V tabeli 3.3.3. je prikazana primerjava med stanjem obravnavanja pobud ob koncu let 1995-1997. Med pobude, obravnavane v letu 1997, so vključene naslednje:

  • prejete v letu 1997
  • prenos v obravnavanje iz leta 1996
  • v letu 1997 ponovno odprte zadeve.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1997 skupaj v obravnavi 3.854 pobud, kar je 96,8 odstotka pobud, kot jih je bilo obravnavanih v letu 1996. Na dan 31. decembra 1997 je bilo zaključenih 3.342 oziroma 86,7 odstotka vseh v letu 1997 obravnavanih pobud, kar je 1,8-odstotno povečanje števila zaključenih zadev glede na leto 1996. V postopku obravnave (v reševanju in v rokovniku) je bilo preostalih 512 pobud oziroma 13,3 odstotka, izmed katerih smo pri 204 pobudah pričakovali odgovor na naše poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku (pobude v rokovniku).

Za primerjavo s predhodnimi leti naj navedemo, da je bilo 31. decembra 1995 v postopku obravnave 477 pobud (20,2 odstotka), 31. decembra 1996 pa 699 pobud (17,5 odstotka vseh obravnavanih pobud).

Grafični prikaz stanja obravnavanja pobud v letih 1995-1997 je podan v sliki 3.3.4 

Tabela 3.3.3.

STANJE OBRAVNAVANJA POBUD

LETO 1995 (stanje na dan 31.12.1995)

LETO 1996 (stanje na dan 31.12.1996)

LETO 1997 (stanje na dan 31.12.1997)

Indeks (97/96)

Število

Delež

Število

Delež

Število

Delež

ZAKLJUČENE

1.875

79,7%

3.282

82,4%

3.342

86,7%

101,8

V REŠEVANJU

399

16,9%

535

13,4%

308

8,0%

57,6

V ROKOVNIKU

78

3,3%

164

4,1%

204

5,3%

124,4


Slika 3.3.4.

V PRIPRAVI

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt