Natisni vsebino

Pobude v obravnavi

Pobude v obravnavi

V tabeli 3.3.2. so prikazani podatki o skupnem številu pobud v obravnavi pri varuhu v letu 1996, pri čemer podatki v posameznih stolpcih vključujejo:

  • Prejete v letu 1996: Pobude, ki jih je varuh prejel od 1. januarja 1996 do 31. decembra 1996.
  • Prenos iz leta 1995: Pobude, prejete v letu 1995, ki 31. decembra 1995 še niso bile zaključene, tako da se je njihovo obravnavanje nadaljevalo v letu 1996.
  • Ponovno odprte zadeve: Zadeve, prejete v letu 1995, ki so bile na dan 31. decembra 1995 sicer zaključene, v letu 1996 pa so se pobudniki v isti vsebinski zadevi ponovno obrnili na varuha, tako da se je obravnavanje predhodno že zaključenih zadev nadaljevalo z obravnavo v drugi fazi postopka. Najpogosteje so se zadeve ponovno odprle v primerih, ko je bila prva faza obravnavanja pobude pri varuhu že končana, vendar kljub zagotovilu pristojnega organa tudi po preteku dogovorjenega roka problem ni bil rešen oziroma v primerih, ko so po končanem obravnavanju pobude nastopila nova dejstva in okoliščine, zaradi katerih je bilo smotrno postopek obravnavanja pobude nadaljevati z novo fazo postopka. Poudariti je treba, da ponovno odprtih zadev v letu 1996 nismo upoštevali med pobudami, prejetimi v letu 1996 (ker se niso odprle nove zadeve), temveč le v skupnem številu pobud v obravnavanju pri varuhu v letu 1996. 

Pogosti so bili primeri, ko  so se pobudniki po končanem obravnavanju njihove zadeve ponovno obrnili na nas v zvezi z drugim vsebinskim problemom. V teh primerih so se odprle nove zadeve, ki so vključene med pobudami, prejetimi v letu 1996.

Tabela 3.3.2.

PODROČJE DELA VARUHA

 

ŠTEVILO POBUD V OBRAVNAVI

Delež pobud v obravnavi po področjih

Prejete v letu 1996

Prenos iz leta 1995

Ponovno odprte zadeve

Skupaj

 

1. Ustavne pravice

 

37

 

15

 

11

 

63

 

1,6%

 

2. Omejitve osebne svobode

 

145

 

14

 

41

 

200

 

5,0%

 

3. Socialna varnost

 

302

 

49

 

118

 

469

 

11,8%

 

4. Delovnopravne zadeve

 

88

 

27

 

42

 

157

 

3,9%

 

5. Upravne zadeve

 

521

 

147

 

200

 

868

 

21,8%

 

6. Sodni in policijski postopki

 

761

 

81

 

194

 

1.036

 

26,0%

 

7. Okolje in prostor

 

75

 

25

 

22

 

122

 

3,1%

 

8. Gospodarske javne službe

 

33

 

6

 

10

 

49

 

1,2%

 

9. Stanovanjske zadeve

 

141

 

29

 

94

 

264

 

6,6%

 

10. Ostalo

 

410

 

84

 

259

 

753

 

18,9%

 

SKUPAJ

 

2.513

 

477

 

991

 

3.981

 

100,0%


Slika 3.3.2.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.