Natisni vsebino

Pobude po stanju obravnavanja

Letno poročilo 1996 - 3.3. Statistika

Pobude po stanju obravnavanja

V tabeli 3.3.3. je prikazana primerjava med številom pobud v obravnavi v letih 1995 in 1996 po stanju obravnavanja na dan 31. decembra 1995 oziroma 31. decembra 1996. Med pobudami, obravnavanimi v letu 1996, so vključene naslednje: 

  • prejete v letu 1996    
  • prenos iz leta 1995
  • ponovno odprte zadeve.

Iz tabele je razvidno, da je bilo v letu 1996 skupaj v obravnavanju 3.981 pobud, kar je 69,3 odstotka več pobud, kot jih je bilo v obravnavi v letu 1995. Na dan 31. decembra 1996 je bilo zaključenih 3.282 oziroma 82,4 odstotka vseh v letu 1996 obravnavanih pobud, v postopku obravnave (v reševanju in v rokovniku) pa preostalih 699 pobud (17,6 odstotka), izmed katerih smo pri 164 pobudah pričakovali odgovor na naše poizvedbe oziroma druga dejanja v postopku (pobude v rokovniku).

Slika 3.3.3. prikazuje stanje obravnavanja pobud v letu 1996 (31. decembra 1996).

Tabela 3.3.3

STANJE OBRAVNAVANJA POBUD

LETO 1995

(stanje na 31.12.1995)

LETO 1996

(stanje na 31.12.1996)

Indeks

(96/95)

 

Število

Delež

Število

Delež

ZAKLJUČENE

1.875

79,7%

3.282

82,4%

175,0

V REŠEVANJU

399

16,9%

535

13,4%

134,1

V ROKOVNIKU

78

3,3%

164

4,1%

210,3

SKUPAJ

2.352

100%

3.981

100%

169,3


Slika 3.3.3.

 

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.