Natisni vsebino

3.5. Mednarodno sodelovanje

Mednarodno sodelovanje

Varuh človekovih pravic v državi nima nobene sorodne institucije, s katero bi se lahko povezal za izmenjavo izkušenj in od katere bi si lahko obetal pomoč pri razreševanju specifičnih težav, ki se kažejo pri delu. Zato so zelo pomembni mednarodni stiki, še posebej ob vzpostavljanju nove institucije. Medsebojni stiki in povezave ombudsmanov in sorodnih institucij so zelo intenzivni. Vanje smo se vključili že na samem začetku delovanja. Včlanili smo se v evropsko združenje ombudsmanov EOI in v svetovno združenje IOI.

Varuh in nekateri sodelavci so sodelovali na nekaj mednarodnih srečanjih in posvetovanjih, posebej pomembni pa so bili obiski pri posameznih ombudsmanih v državah s primerljivo pravno ureditvijo te institucije. Seznanitvi z organizacijo, z načinom dela in izkušnjami drugih so bili namenjeni obiski pri poljskem in nizozemskem ombudsmanu ter pri sorodni instituciji v Republiki Avstriji (Volksanwaltschaft).

Na teh obiskih smo se zelo podrobno seznanili z načinom dela in organizacijo. Nekatere njihove izkušnje smo lahko neposredno uporabili pri svojem delu. Posebej smo se zanimali za oblike stikov s pobudniki, način dela z vlogami, pa tudi za organizacijo informacijskih sistemov, ki so pri obravnavanju številnih vlog nepogrešljivi. Pogovori so bili za nas zelo koristni, ker so potekali v času, ko smo oblikovali urad in določali način dela. Nekatere neizbežne začetne probleme smo s pomočjo pridobljenih informacij lahko veliko hitreje in uspešneje premagali.

Že novembra 1994 smo se udeležili sestanka evropskih nacionalnih institucij za uveljavljanje in varstvo človekovih pravic, ki ga je pripravil Svet Evrope v Strasbourgu.

Sodelovali smo na konferenci evropskih nacionalnih ombudsmanov, ki je bila 15. marca v Parizu in ki ji je sledilo prvo srečanje evropskih in afriških ombudsmanov.

Novembra je bila na Kanarskih otokih peta evropska konferenca ombudsmanov in prva tricelinska konferenca institucij za varovanje človekovih pravic iz Evrope, Afrike in Amerike. Hkrati je potekala generalna skupščina evropskega združenja ombudsmanov, na kateri je bil varuh človekovih pravic izvoljen v vodstvo združenja.

Oktobra smo bili na obisku pri Svetu Evrope v Strasbourgu. Obisk je bil namenjen vzpostavitvi stikov z institucijami, utemeljenimi v evropski konvenciji o človekovih pravicah. Med drugim smo se srečali z direktorjem direktoriata za človekove pravice pri Svetu Evrope g.P.H.Imbertom in sekretarjem komisije za človekove pravice pri Svetu Evrope g.H.C.KrĂĽgerjem. Dogovorili smo se o konkretnem sodelovanju na različnih področjih. Posebnega pomena je sprotno obveščanje o odločitvah evropskih institucij, ki temeljijo na evropski konvenciji o človekovih pravicah in so zato pomembne tudi za presojanje zadev, ki jih obravnava varuh. Dogovorili smo se tudi za izobraževanje sodelavcev v okviru programov, ki jih financira Svet Evrope. Na tem obisku smo se sestali tudi z ombudsmanom Evropske skupnosti g. Sodermanom.

V letu 1995 smo imeli v okviru mednarodnega sodelovanja več obiskov v našem uradu.

Februarja se je varuh srečal z g. Arthurjem Heltonom, direktorjem migracijskih programov v Open Society Fundu. Pogovor se je nanašal na problematiko beguncev in pregnancev zaradi vojn.

Varuh se je srečal tudi s skupino odbora Sveta Evrope za preprečevanje mučenja in nečloveškega ali ponižujočega ravnanja. Delegacijo so sestavljali predstavniki različnih dr av Sveta Evrope, predsednik je bil Danec g. Bent Soerensen. Na sestanku so bile pojasnjene pristojnosti naše institucije glede pregledovanja zavodov, v katerih je omejena svoboda gibanja. Dogovorili smo se, da jim bomo poslali naše letno poročilo, e v letu 1995 pa smo odboru na njegovo izrecno željo poslali delno poročilo o naših ugotovitvah glede stanja v zaporih.

Na sestanku s članom komisije OZN za človekove pravice g. Bertilom Wennergrenom, ki je bil 10 let ombudsman v Kraljevini Švedski, je varuh gosta seznanil z organizacijo in pristojnostmi institucije.

Varuh se je v tem letu srečal s številnimi veleposlaniki, ki z velikim zanimanjem spremljajo delo urada. Veleposlaniki so se v pogovorih zanimali predvsem za problematiko na področju varstva človekovih pravic v Sloveniji in za pristojnosti varuha. Varuha so obiskali veleposlaniki Nemčije, Združenih držav Amerike, Velike Britanije, Švedske, Nizozemske in Rusije.

Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt Izvedba: Nova Vizija d.d.