Natisni vsebino

PRISPEVKI GOVORK IN GOVORCEV

 

Torek, 6. 10. 2009  9.30 – 10.15  

 
Pozdravni nagovor gostitelja: dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS
 
Uvodni govori:  

 

Torek, 6. 10. 2009  10.15 – 12.00  

IZOBRAŽEVANJE O PRAVICAH OTROK

 
Moderatorka:  mag. Majda Potrata,  poslanka v DZ in nekdanja predsednica Komisije za peticije ter človekove pravice in enake možnosti
 
Uvodničar: dr. Igor Lukšič, minister za šolstvo in šport RS
 
1.)  Spodbujanje izobraževanja o pravicah otrok – dobre prakse v Sloveniji

 
2.)  Spodbujanje izobraževanja o pravicah otrok – mednarodne dobre prakse

      

3.)  Predstavitev projekta dobre prakse »Naše pravice«

 

Torek, 6. 10. 2009 14.00 – 16.00  

PRAVICA DO ZAŠČITE PRED NASILJEM

 
Moderatorka: Eva Irgl, predsednica Komisije za peticije ter za človekove pravice in enake možnosti 
 
Uvodničarka: Katarina Kresal, ministrica za notranje zadeve RS
 
1.)  Predstavitev projektov za zaščito otrok pred nasiljem

 
2.) Nasilje in ranljive družbene skupine

  • učenci OŠ Janka Kersnika Brdo: Ali me slišiš?
  • Marina Uzelac, Slovenska filantropija: Situacija otrok brez spremstva v Evropi
  • mag. Dragica Fojan, koordinatorka za boj proti nasilju Centrov za socialno delo za primorsko regijo: Nasilje v družini in družbena neenakost
  • mag.  Maja  Gabelica  Šupljika,  namestnica  ombudsmana  za  otroke  Republike Hrvaške
  • dr. Milica Antić Gaber in Tina Romih, Filozofska fakulteta Univerze v Ljubljani: EU zakonodaja in otroci žrtve nasilja

 
3.)  Spolno nasilje

 

Sreda, 7. 10. 2009 8.30 – 9.30 

 
Pozdrav: dr. Pavel Gantar, predsednik Državnega zbora RS
 
Govor častnega pokrovitelja: dr. Danilo Türk, predsednik RS
 
 

Sreda, 7. 10. 2009 9.45 – 12.00  

AKTIVNOSTI SVETA EVROPE IN VLADE RS

 
Moderatorka:  Darja  Lavtižar  Bebler,  vodja  delegacije  Državnega  zbora  v
Parlamentarni skupščini Sveta Evrope
 
Uvodničar:  dr. Ivan Svetlik, minister za delo, družino in socialne zadeve RS
 
1.)  Predstavitve aktivnosti v Sloveniji

 
2.)  Predstavitve aktivnosti Sveta Evrope v državah članicah

 
3.) Dostop do mehanizmov za zaščito pravic
 

  • mag.  Smiljana  Knez,  Ministrstvo  za  zunanje  zadeve  RS,  vodja  Sektorja  za človekove pravice: aktivnosti RS v OZN
  • Suela Kusi, Univerza v Tirani, Fakulteta za družbene vede: Kaj vemo o problemu nasilja nad otroki v Albaniji? - Albanska strategija za zmanjševanje nasilja na otroki - IZVEN PREDVIDENEGA PROGRAMA

 

Sreda, 7. 10. 2009 12.00–12.30 

 
Zaključna govora: 

  
Zaključna pozdrava: 

  • Miha Murn, predsednik 19. nacionalnega otroškega parlamenta
  • Darja Lavtižar Bebler, vodja delegacije Državnega zbora v Parlamentarni skupščini Sveta Evrope
Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt