Projekti in promocija

Natisni vsebino

Literarni natečaj na temo Moje - tvoje mnenje

 

Natečaj se je začel 4. oktobra 2005.

 

Rezultati natečaja "Moje - tvoje mnenje"

 

Ob letošnjem tednu otroka vabi Varuh človekovih pravic vse otroke in mladostnike k sodelovanju v literarnem natečaju z naslovom "Moje - tvoje mnenje";. Izhodišče za razmišljanje ali doživljajski spis je 12. člen Konvencije o otrokovih pravicah.

12. člen Konvencije o otrokovih pravicah (OZN)

1. Države pogodbenice jamčijo otroku, ki je sposoben izoblikovati lastna mnenja, pravico do svobodnega izražanja le-teh v vseh zadevah v zvezi z njim, o tehtnosti izraženih mnenj pa se presoja v skladu z otrokovo starostjo in zrelostjo.

2. V ta namen ima otrok še posebej možnost zaslišanja v kateremkoli sodnem ali upravnem postopku v zvezi z njim, bodisi neposredno bodisi preko zastopnika ali ustreznega organa, na način, ki je v skladu s procesnimi pravili notranje zakonodaje.

Besedila naj bodo:

 • A; Razmišljanja o razumevanju in upoštevanju tvojega mnenja ter o tvojem upoštevanju mnenja drugih.
 • B; Doživljajski spis o razumevanju in upoštevanju tvojega mnenja.

Prispela besedila bodo razvrščena v dve skupini: skupina otrok od 8 do 11 let in skupina mladih od 12 - 18 let.

Ostali pogoji, ki veljajo za obe skupini:

 • Besedilo naj bo dolgo največ dve strani (A4 format).
 • Avtor mora navesti tudi svoje osebne podatke, kontaktni naslov, starost in izjavo da se strinja z objavo besedila in naslov besedila.
 • Besedila lahko avtorji pošljejo po pošti na naslov Varuh človekovih pravic, Dunajska 56, 1109 Ljubljana, s pripisom: za natečaj "Moje - tvoje mnenje", ali po e-pošti na naslov: info@varuh-rs.si, mojca.markizeti@varuh-rs.si z istim pripisom.
 • Rok za oddajo besedil je 20. november 2005.
 • Besedila bo ocenila komisija v sestavi: predsednik komisije Matjaž Hanžek, varuh človekovih pravic, član komisije Tone Dolčič, namestnik varuha človekovih pravic za področje otrokovih pravic, članica komisije Martina Jenkole, svetovalka varuha na področju otrokovih pravic.
 • 20 najboljših besedil po mnenju komisije bo objavljenih na spletni strani varuha človekovih pravic (www.varuh-rs.si).
 • Najboljša tri besedila v vsaki skupini bodo nagrajena s knjižnimi nagradami in vabilom na obisk k varuhu človekovih pravic Matjažu Hanžku, ki jim bo nagrado tudi podelil (predvidoma v začetku decembra).
 • Zmagovalci natečaja (in besedila) bodo objavljeni na spletni strani varuha 5. decembra.
 • Za morebitna vprašanja lahko vsak delavnik med 9:00 in 12:00 pokličete na 01 475 0023, kontaktna oseba: Mojca Markizeti, sodelavka varuha za odnose z javnostmi, ali pišete na e-naslov: mojca.markizeti@varuh-rs.si.


Pravne informacije   |   Zasebnost   |   Kontakt