Natisni vsebino

Zahteve za oceno ustavnosti (ZOU)

2019

Zahteva za oceno ustavnosti in zakonitosti Uredbe o mejnih vrednostih kazalcev hrupa v okolju (Ur. l. RS 43/2018 z dne 22. 6. 2018), vložena 15.2.2019

2017

Zahteva za oceno ustavnosti 112.a, četrtega odstavka 113. in 114.a člena Zakona o nalogah in pooblastilih policije (ZNPPol); vložena 22.9.2017

Odločitev Ustavnega sodišča RS

Zahteva za oceno ustavnosti 10.b člena novele Zakona o tujcih (ZTuj-2); vložena 19.4.2017

Odločitev Ustavnega sodišča RS


2016

Zahteva za oceno ustavnosti prvega, drugega in tretjega odstavka 37.a člena Zakona o obrambi; vložena 3.2.2016

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-28/16

2015

Zahteva za oceno ustavnosti 25. člena Zakona o ukrepih za uravnoteženje javnih financ občin v povezavi z 8. členom Zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev; vložena 31. 7. 2015

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-109/15

ZOU četrtega odstavka 27. člena, prvega in drugega odstavka 38. člena ter prvega in drugega odstavka 391. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju; vložena 9. 7. 2015

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-100/15

ZOU petega odstavka 10. člena, četrte točke prvega odstavka 12. in prvega odstavka 14. člena zakona o uveljavljanju pravic iz javnih sredstev ter ustavnosti in zakonitosti  drugega odstavka 7. člena pravilnika o načinu ugotavljanja premoženja in njegove vrednosti pri dodeljevanju pravic iz javnih sredstev ter o razlogih za zmanjševanje v postopku dodelitve denarne socialne pomoči; vložena 20. 5. 2015

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-73/15

2014

ZOU tretje alineje osmega odstavka 4. člena Zakona o davku na nepremičnine - ZDavNepr (Uradni list RS, št. 101/2013) - 5.5-2/2014-5-MARZ; vložena 20.3.2014

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-l-69/14

2013

ZOU 15., 32. in 37. člena Zakona o spremembah in dopolnitvah Zakona o bančništvu - ZBan-1L (Ur. l. RS št. 96/2013) - 0.4-241/2013; vložena 16.12.2013

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-295/13


2012

ZOU drugega in tretjega odstavka 74. člena Zakona o duševnem zdravju - ZDZdr (Uradni list RS, št. 77/2008) – 2.3-3/2012-4-MA; vložena 27.11.2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-294/12

 

ZOU 143. člena Zakona za uravnoteženja javnih financ -ZUJF (Uradni list RS št. 40/2012) - 10.0-26/2012-3-RO, vložena 18.7.2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-186/12

 

ZOU 188. in 246. člena Zakona za uravnoteženja javnih financ - ZUJF (Uradni list RS št. 40/2012) - 10.0-4/2012-2-RO; vložena 12.6.2012

Odločitev Ustavnega sodišča RS U-I-146/12